Afkoeling IT-arbeidsmarkt zorgt voor meer lucht bij werkgevers

spaces arbeidsmarkt werkgevers

De afkoeling van de arbeidsmarkt zorgt voor meer ademruimte voor werkgevers, ook in de IT-sector. Desondanks is er vooral daar nog steeds krapte. Het aantal niet-zoekende IT-professionals stijgt namelijk met 8%. Het laatste kwartaal daalde het aantal geplaatste IT-vacatures met 35%.

Dat blijkt uit de meest recente IT-arbeidsmarktmonitor over het laatste kwartaal van 2023. Werknemers worden voorzichtiger en zijn minder geneigd tot jobswitching.
In lijn met eerdere voorspellingen is er een merkbare stijging in het aantal niet-zoekende IT-professionals. Dit percentage steeg met 8% naar 46%. Dit gaat in lijn met de daling in zowel het aantal actief als latent zoekende IT-professionals. Het percentage actief zoekenden daalde van 7% naar 5%, terwijl het percentage latent zoekenden afnam van 54% naar 49%.

Grote daling van 35% in het aantal geplaatste IT-vacatures

Niet alleen de arbeidsmarktactiviteit van IT-professionals toont een verschuiving, maar ook het aantal uniek geplaatste IT-vacatures is met 35% verder gedaald, van 11.652 naar 8.369. Deze neerwaartse trend bevestigt de eerdere zorgen over terughoudendheid bij bedrijven, mogelijk beïnvloed door economische onzekerheid en het streven naar kostenbeheersing.
Een gedetailleerdere analyse wijst uit dat de daling van vacatures zich vooral concentreert in de randstad. De meest opvallende dalingen doen zich voor in de provincies Flevoland (-42%), Utrecht (-40%), en Noord-Holland (-39%).

Ondanks de algehele afname in vacatures blijven bepaalde IT-rollen in trek. De top vijf meest gevraagde rollen zijn: developers, support engineer, systeembeheer, functioneel applicatiebeheer en netwerkbeheerder.

Nog wel sprake van krapte

In 2024 blijft de arbeidsmarkt krap, maar de spanning neemt af volgens de UWV Spanningsindicator. De spanning zal naar verwachting verder dalen met een verdere daling in het aantal vacatures. Ondanks deze algemene afname in de vraag naar arbeid blijft de IT-sector kampen met structurele personeelstekorten.

Vooruitblik 2024

“In 2024 staan er aanzienlijke uitdagingen op het pad van de IT-sector,” voorspelt Maarten Cobelens, algemeen directeur van Hello Professionals, die het onderzoek uitvoert. “De toenemende vergrijzing, het verwachte economische herstel en de krapte op de IT-arbeidsmarkt zullen leiden tot substantiële tekorten in de sector. Daarnaast overweegt de nieuwe regering beperkingen op flexibel werk, wat potentieel significante invloed kan hebben op de cruciale IT-werkgebieden.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...