AFM houdt gebruik algoritmen op kapitaalmarkten in beeld

Grafiek economische groei

De AFM houdt het gebruik van algoritmen op de kapitaalmarkten scherp in beeld. Dit blijkt uit het rapport ‘State of the Capital Markets 2022’ van de financiële toezichthouder. Het is de eerste keer dat de AFM zo’n overzicht over de stand van zaken op de kapitaalmarkten geeft.

De ontwikkelingen op de kapitaalmarkten zorgen volgens de AFM ook op lange termijn voor gezonde markten. De rol van Amsterdam op de Europese kapitaalmarkten groeit. Er is in Nederland meer handel en er zijn meer typen financiële activa. Toch zijn er ook aandachtspunten zoals SPACs, gebruik van algoritmes en de volatiliteit op de energiemarkt.

In het rapport zet de AFM de ontwikkelingen op het gebied van equity, fixed income en commodities over de jaren uiteen. Hanzo van Beusekom, bestuurslid AFM: ‘Door groeiend gebruik van data krijgt AFM de kapitaalmarken steeds scherper in beeld. Goede data zijn noodzakelijk om ons datagedreven toezicht verder uit te bouwen. Op basis van de data die marktpartijen leveren, kan de AFM invulling geven aan de missie van eerlijke en transparante markten.’

Het gebruik van algoritmen bij de beurshandel is momenteel stabiel. Orders op basis van algoritmen zijn vaak automatisch gegevenreerd door weer andere algoritmes. Automatisch verzenden van orders of plaatsen daarvan.

Slechts een klein deel van de handel vindt nog plaats via de telefoon. Maar ook die telefoontjes vinden vaak plaats op grond van data van elektronische platforms.

Volgens de AFM zijn algoritmes nuttig om te zorgen dat de markten efficiënter werken. Tegelijk is het gebruik ervan beperkt door gebrek aan gecentraliseerde informatie waarop deze programma’s zich kunnen baseren.

De AFM baseert zich in haar rapport voornamelijk op eigen data. Die wordt spaarzaam aangevuld met data van externe bronnen.

Lees ook:
  • Bedrijven moeten beter voorlichten over gegevensgebruik
  • Als informatiehub van verschillende instanties moet IT van Verzuimdata het altijd doen

Gerelateerde berichten...

X