AI steeds belangrijker bij videobewaking

videobewaking

Brede toepassing van op AI gebaseerde analyses, de verdere ontwikkeling van open AI-platforms, cyberveiligheid en zero trust, uitgebreide privacybescherming en voortdurende uitdagingen in de toeleveringsketen. Dat zijn ontwikkelingen die i-PRO voorziet op het gebied van professionele videobewaking.

Edge AI-gebaseerde analyses

In 2023 zullen op AI gebaseerde analyses op grotere schaal worden toegepast in camera’s en videomanagementsystemen (VMS) aangezien meer fabrikanten deze functie in hun standaard cameralijnen opnemen.

Er zijn gewoon te veel camerastreams om effectief door mensen te kunnen worden gemonitord, dus op AI gebaseerde analyses worden een katalysator voor beveiligingsafdelingen om meer te doen met minder. Deze evolutie zal een belangrijke koerswijziging teweegbrengen voor de fysieke beveiliging doordat organisaties kunnen reageren op realtime gebeurtenissen in plaats van te moeten reageren op gebeurtenissen uit het verleden. In 2023 zal de aandacht verschuiven van het vastleggen van video’s naar het verzamelen van gegevens. De uitdaging zal zijn om deze gegevens efficiënt in te zetten, niet alleen voor beveiliging maar ook voor afdelingsoverschrijdende activiteiten, om de algehele efficiëntie en de inkomsten te verhogen.

Kubernetes

Verwerking in de camera zelf zal meer de norm worden naarmate de processor zelf krachtiger wordt. Nieuwe manieren om gedistribueerde IoT-kracht te benutten via containertechnologieën zullen steeds meer ingang vinden. Containertechnologie, zoals Docker en Kubernetes, en het concept van gedeelde bronnen over meerdere apparaten zullen de snelheid van de verwerking verhogen, de integratie van analytische plug-ins verbeteren en de firmware-updates en de inzet van nieuwe analyses versnellen.

Open AI-platforms

Op AI gebaseerde technologieën worden verder ontwikkeld en dus zullen developers nieuwe gespecialiseerde tools ontwikkelen voor het oplossen van nieuwe uitdagingen. Open platforms bieden ontwikkelaars toegang tot grote markten. Net als in de huidige succesvolle app-gebaseerde economie voor computers en smartphones het geval is, zal dit beproefde model verder vorm krijgen en integrators en eindgebruikers het maatwerk bieden dat ze zijn gaan verwachten van technologie.

De toekomst van de sector zal worden bepaald door degenen die een open strategie omarmen als een best-in-class bedrijfspraktijk. Het creëren van flexibele infrastructuren waar ontwikkelaars van AI-analyse gemakkelijk op kunnen aansluiten, zal de ontwikkeling van AI in verschillende sectoren buiten de beveiliging verder bevorderen.

Privacybescherming belangrijk punt

De bezorgdheid over privacy blijft wereldwijd toenemen, maar de wetgeving voor de sector is niet overal even streng. In 2023 volgt de Verenigde Staten bijvoorbeeld mogelijk het Europese voorbeeld door op federaal niveau een AVG-achtige wet in te voeren. Volgens de Verenigde Naties heeft wereldwijd meer dan 70% van de landen wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy aangenomen. Omdat overheden proberen de vraag van burgers om meer rechten met betrekking tot hun gegevens te honoreren, worden deze wetten steeds verder ontwikkeld.

De mogelijkheid om gezichten af te schermen met behoud van een secundaire beschermde gegevensstroom voor bewijsdoeleinden zal in de nabije toekomst een gewilde functie zijn. Zoals altijd geldt dat de industrie zich erop moet richten om het voor klanten en eindgebruikers gemakkelijk te maken om te voldoen aan alle nieuwe wetten en de AVG. Zorgvuldige fabrikanten nemen al maatregelen om data privacy als best practice in te bouwen in hun processen.

Aandacht voor cyberveiligheid

Beveiligingsprofessionals zijn zich terdege bewust van de geopolitieke risico’s van onbetrouwbare staatsbedrijven. De voortdurende druk van IT-professionals en netwerkleveranciers om netwerken te beveiligen zal in 2023 voor nog meer bewustzijn op het gebied van cyberveiligheid zorgen. De verwachting is dat dit jaar meer Europese regeringen het voorbeeld van de Amerikaanse NDAA zullen volgen. Die verbiedt Chinese bewakingssystemen te installeren op gevoelige locaties.

Zero-trust

Het Witte Huis besloot onlangs dat de federale overheid uiterlijk in 2024 moet voldoen aan zero-trust architectuur. En design. Dit zal resulteren in een enorme verschuiving in het Amerikaanse federale beleid voor 2023. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven die zakendoen in de VS. Men zal zero-trust praktijken, waarbij elke wordt gevalideerd, vaker toepassen. Hierbij is het doel elke transactie tussen apparaten en mensen te valideren. Cyberveiligheid als pijler van bedrijfsverantwoordelijkheid wordt een trend. Dit, omdat bedrijven de bedrijfscontinuïteit voor hun klanten willen waarborgen.

Problemen toeleveringsketen

De problemen met de toeleveringsketen voor technologie bestaan ook in 2023. Maar men maakt afspraken om te voorkomen dat de situatie uit 2022 zich herhaalt. De meeste voorgestelde oplossingen staan echter nog in de kinderschoenen. Men zal ze misschien niet eens in de komende 12 maanden implementeren. Fabrikanten en integrators moeten de verwachtingen in het kanaal zorgvuldig managen. Afnemers zullen fabrikanten met betrouwbare toeleveringsketens kiezen. Vooral als die een zekere mate van transparantie over productbeschikbaarheid en doorlooptijden geven.

Gerelateerde berichten...

X