Innovaties redden Ordina uit roerige tijden

Negatieve publiciteit, kostenoverschrijdingen en reorganisaties bij
klanten maakten dat ordina zich de afgelopen jaren in roerige tijden
bevond. Drastische en lastige maatregelen moesten getroffen worden om
gezond te worden. Daarnaast moesten er bedrijfsmatig dingen
veranderen.

Duurzame innovaties op bijvoorbeeld het gebied van virtual
reality, zorgden ervoor dat er weer sprongen vooruit werden gemaakt.
Hoe men dit voor elkaar kreeg? Door buiten de vastgeroeste lijntjes
met klanten samen te werken.

 

Lastige periode

Ordina heeft in een lastige periode altijd een duidelijke missie en
strategie voor ogen gehad, hetgeen heeft gezorgd voor perspectief.
Middels die missie en strategie kwam er weer ruimte voor een lokale
speler als Ordina. CEO Stépan Breedveld vertelt: ”Er zijn
maatregelen genomen die niet leuk waren, zoals ontslagen en
afvloeiingen, maar die hebben we altijd goed uitgelegd aan onze
medewerkers.

Om er weer bovenop te komen, is samen duurzaam innoveren
belangrijk geweest. Er is veel ontwikkeling op het gebied van
technologie, zoals Big Data en Virtual Reality. Op dit gebied werd
innovatie zichtbaar. Zo werd bijvoorbeeld met opleidingsinstituut NCOI
de VR applicatie APPlause gecreëerd waarmee presentatievaardigheden
verbeterd kunnen worden. De app is veelvuldig gebruikt en is ook dit
jaar weer ingezet als training voor sprekers tijdens de Big
Improvement Day.

Op het moment wordt tevens gebouwd aan een VR
oplossing voor de Koninklijke Marine en deze draait al in Nieuwegein
en Den Helder. ”De Koninklijke Marine is met deze oplossing in staat
haar medewerkers te trainen als ware ze aanboord van een fregat. Door
de levensechte weergave van de hydraulische systemen, heb je het idee
dat je op de boot staat en het water ziet en hoort. Het is
indrukwekkend”.

Met dit soort oplossingen kom je ook op
marketingterrein. Zo innoveert Ordina ook op het gebied van
arbeidsmarktcommunicatie, door te bouwen aan nieuwe, innovatieve
concepten op websites en mobiele apps.

Het geheim achter deze innovaties is goede samenwerking. ”Klanten
hebben vaak niet alle technische kennis in huis en wij niet alle
kennis van de klant. Rondom innovatie moet je alles dus samen doen. En
in die samenwerking zijn we heel succesvol.” Vertrouwen en
samenwerking moesten echter zelf ook worden geïnnoveerd.

”Wat je veel ziet bij ICT projecten is dat de specificaties gaandeweg
veranderen, je moet dan afwijken van een vooropgesteld plan. Het is
beter om grote, langdurige projecten op te delen in kleinere
deelprojecten. Dan kan je makkelijker bij sturen. Daarbij heb je wel
een open dialoog nodig tussen klant en leverancier, die gebaseerd moet
zijn op vertrouwen. Je moet er samen uitkomen”, aldus Breedveld.

Gerelateerde berichten...

X