Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in 2019

kantoor beeldschermwerk

In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan beeldschermwerk. Dit is een half uur langer dan in 2005. Bijna 4 op de 10 werknemers werkten ten minste 6 uur per dag met een beeldscherm.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de vijftiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Dit is een jaarlijks onderzoek dat in 2019 plaatsvond onder ruim 58 duizend werknemers tussen de 15 tot 75 jaar.

In 2019 werkte 83 procent van alle werknemers ten minste een deel van hun werkdag met een beeldscherm. Het gaat dan zowel om een desktop als een laptop, maar ook een notebook, tablet of smartphone. In 2005 was dit nog 77 procent.

Langdurig beeldschermwerk

Steeds meer werknemers zijn langdurig met een beeldscherm aan de slag. In 2019 deed 39 procent dat 6 uur of langer per werkdag, tegen 31 procent in 2005. Langdurig beeldschermwerk komt vooral voor onder werknemers van 25 tot 45 jaar. Bijna de helft van hen werkte ten minste 6 uur per dag met een beeldscherm. Werknemers die dagelijks langdurig beeldschermwerk verrichten hebben een verhoogde kans op gezondheidsklachten.

Het percentage werknemers dat nooit een beeldscherm voor het werk gebruikt man af van 23 procent in 2005 naar 17 procent in 2019. Jongeren van 15 tot 25 jaar doen naar verhouding vaak werk waarbij geen beeldscherm wordt gebruikt. Dit is 46 procent, tegen 10 procent van de 25- tot 45-jarige werknemers.

Jongeren werken veelal als verkoopmedewerker in de detailhandel, kelner of vakkenvuller. Ook relatief veel laagopgeleiden gebruiken voor het werk nooit een beeldscherm (42 procent). Van de hoogopgeleiden was dat 3 procent.

 

Databank- en netwerkspecialisten

In ICT-beroepen en in bedrijfseconomische en administratieve beroepen worden de meeste uren achter een beeldscherm gemaakt. Databank- en netwerkspecialisten doen dit het langst, gemiddeld werkten zij in 2019 ruim 7 uur per dag met een beeldscherm. Juristen en software- en applicatieontwikkelaars maken de top-3 compleet.

Hoogopgeleiden waren in 2019 de meeste tijd kwijt aan werkzaamheden met een beeldscherm. Bij hen is dit gemiddeld bijna 5,5 uur per werkdag. Dat is ruim twee keer zo veel als laagopgeleiden.

Onder hoogopgeleiden was de afgelopen jaren ook de grootste stijging te zien. Vergeleken met 2005 waren zij in 2019 ruim een half uur per dag langer voor een beeldscherm te vinden.

Bij werknemers met een laag of middelbaar onderwijsniveau nam het aantal uren beeldschermwerk nauwelijks toe. Hoogopgeleiden geven vaker dan opgeleiden aan dat zij in hun werk te maken hebben met veranderingen in technologie en ICT.

 

Gerelateerde berichten...

X