Blockchaintechnologie achter Bitcoin kan zorgsector redden

blockchaintechnologie

Uitwisseling van informatie in de zorgketen is tot op heden veel gedoe. De blockchaintechnologie zou weleens voor een grote verandering kunnen gaan zorgen, voorspelt Lucien Engelen, directeur van het REshape Center van het Radboudumc.

Blockchain is een veilige manier om zonder tussenkomst van een intermediair en tegen significant lagere transactiekosten zaken van waarde te kunnen uitwisselen tussen twee partijen. Transacties via een blockchain zijn onbetwistbaar en onomkeerbaar. Het systeem kent geen ‘single point of failure’ en is daardoor nauwelijks storingsgevoelig. De transactiekosten zijn laag. En transacties worden direct verwerkt, zonder enige vertraging.

Het REshape Center doet momenteel onderzoek naar of, en zo ja hoe, de blockchaintechnologie uitwisseling van data in de zorgketen veiliger en betrouwbaarder kan maken. Engelens hypothese is dat blockchain over een aantal jaren voor vrijwel alle transactionele data-uitwisselingsprocessen in de zorg kan worden ingezet en daarmee voor een revolutie in de markt gaat zorgen. Het onderzoek moet die hypothese nu valideren of ontkrachten.

Hij besprak het eind vorig jaar binnen een aantal gelederen in de zorg: het Radboudumc, VWS, Nictiz en een aantal corporates en ict-organisaties in de zorg. Het viel hem op dat bestuurders en informatiespecialisten geen of nauwelijks kennis hebben over de blockchaintechnologie. “Het is zaak antwoord te krijgen op de vraag óf en zo ja hoe dit impact gaat hebben op de zorg. Als mijn indruk juist is, komt deze ontwikkeling bovenóp de toch al sterk technologisch gedreven verandering in de zorg. Om die reden probeer ik het onderwerp op de agenda te krijgen.”

Veel ict’ers denken ten onrechte dat blockchaintechnologie alleen kan worden ingezet in de financiële wereld. Een misverstand dat is ontstaan doordat blockchain de technologie is onder het Bitcoin-netwerk. Het kan echter voor veel meer worden gebruikt.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van maart.

Gerelateerde berichten...