3min Zorg

Haal meer uit zorgtechnologie

Haal meer uit zorgtechnologie

Meten is basis om te verbeteren

Iedere zorgmedewerker weet dat beweging goed is voor cliënten. Het medicatiegebruik neemt af, de nachtrust toe en de fysieke en geestelijke achteruitgang wordt geremd. Maar hoe meet je de impact van beweging op de kwaliteit van de nachtrust of het gebruik van medicatie? Met een dashboard dat inzicht geeft in alle signalen die zorgdomotica oppikt.

Vrijwel alle verpleeghuizen gebruiken bewegingsmelders, deursensoren, dwaaldetectie of andere technologie om bewoners te monitoren of te sturen in hun gedrag. Hot zijn bijvoorbeeld de leefcirkels, waarbij bewoners worden uitgerust met een zender – meestal in de vorm van een polsbandje – die bepaalt welke deuren voor welke bewoners open gaan en voor wie ze dicht blijven. Hiermee worden veilige leefzones gecreëerd en kan de persoonlijke bewegingsvrijheid worden aangepast aan de situatie van de dag. Verpleeghuizen investeren aanzienlijk in deze technologie, zonder dat wordt berekend hoeveel het oplevert. Resulteert meer bewegingsvrijheid ook in betere zorg? Worden medewerkers daardoor ontlast of brengt het alleen maar extra werk met zich mee omdat ze vaker verdwaalde bewoners moeten terughalen? En wat doet al die extra beweging met de nachtrust van cliënten? Kunnen ze met minder slaapmedicatie toe? Vallen ze hierdoor minder vaak of juist vaker?

 

Inzichtelijke resultaten

Meten is weten. En weten is de basis om te verbeteren. Dat is de gedachte achter het Eagle dashboard dat Verkerk Service Systemen en Axians samen ontwikkelden. Het geeft onder andere inzicht in het welzijn van bewoners en de verandering hierin. Het dashboard toont het aantal en type alarmen dat een bewoner genereert. Wanneer een bewoner ’s nachts uit bed komt en daar niet terugkeert, is dat een teken dat iemands dag/nachtritme omdraait. Deze informatie is van essentieel belang voor de zorgspecialisten en kan als onderlegger gebruikt worden voor het zorgleefplan. Het dashboard sluit dan ook perfect aan op de nieuwe wetgeving Zorg en Dwang. Deze informatie toont immers aan of het opschalen of vereenvoudigen van zorgtechniek wenselijk is voor een specifieke bewoner. Daarnaast weet iedere zorgmedewerker dat onrust in de nacht kan worden tegengegaan door mensen overdag voldoende beweging aan te bieden. Maar het effect zien ze nooit zelf. Wanneer ze zelf nachtdienst hebben, weten ze weer niet hoeveel bewoners overdag hebben bewogen. Als inzicht in het effect van beweging ontbreekt, wordt de motivatie om op beweging aan te sturen minder. Zeker nu de werkdruk torenhoog is.

 Schema zorgtechnologie

 

Data combineren

Hier kan het dashboard bij helpen. Zorgmedewerkers zien niet alleen standaardrapportages, zoals de reactietijd op alarmen in minuten, de zorgtijd per kamer in minuten, het aantal en type zorgmeldingen per kamer en de intensiteit van de zorgmeldingen gedurende de dag. Maar ze kunnen ook verschillende getallen combineren, zoals het aantal en duur van zorgmomenten overdag afgezet tegen de verandering van bewegingsmeldingen in de nacht. Als een verpleeghuis beschikt over een virtuele fiets, Tovertafel of andere bewegingsstimulerende apparatuur, kan zelfs inzichtelijk worden gemaakt hoeveel minuten een bewoner daar per dag gebruik van maakt en wat dit betekent voor diens nachtrust.

Iman Peeman van Verkerk Service Systemen roept zorgorganisaties op: “Als je toch al via zorgtechniek data verzamelt, gebruik ze dan niet alleen voor alarmeringen of leefcirkels, maar gebruik ze ook om inzicht te krijgen in je processen. Er liggen zoveel verbeterkansen. Laat die niet liggen.”