2min Ondernemen

Trombose-app zorgt voor patiëntvriendelijker controlemethode

Trombose-app zorgt voor patiëntvriendelijker controlemethode

450.000 mensen in Nederland hebben trombose. Ze moeten gemiddeld 24 keer per jaar de stollingswaarde in hun bloed laten controleren. Een kleine groep doet thuis zelfmetingen via de vingerprikmethode. Het leeuwendeel laat bij een bloedafnamepunt een buisje bloed afnemen, dat naar het lab wordt gestuurd om de stollingswaarde te meten. Die stollingswaarde wordt, samen met bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, ingevoerd in een doseerapplicatie, die de medicatiehoeveelheid bepaalt.

Heidi van den Brink, directeur van de trombosedienst van Star-MDC, nam er geen genoegen mee dat de patiëntvriendelijke vingerprikmethode niet ook bij het bloedafnamepunt wordt toegepast. “De vingerprikmethode bestaat al tien jaar, maar wordt nauwelijks toegepast omdat deze methode duurder is,” vertelt ze. “Het bloed moet dan namelijk meteen geanalyseerd worden op een soort mini-lab. Ieder bloedafnamepunt heeft zo’n apparaat nodig en dat is kostbaar.”

 

Veiliger

Zij wist ook: de enige manier om de vingerprikmethode goedkoper te maken, is procesoptimalisatie. Dat is wat de door Qubiz ontwikkelde trombose-app doet: deze communiceert de gemeten waarden en de bijzonderheden rechtstreeks naar de doseerapplicatie, waarbij alle menselijke interventie die er voorheen tussen zat wordt weggeautomatiseerd. “Er rijden geen busjes meer met buisjes bloed, er zijn geen secretaresses meer die stollingswaarde en medicijngebruik overtypen. Daardoor worden er ook geen fouten meer gemaakt. De methode is dus ook veiliger,” weet Van den Brink.

 

Mooie bijvangst

Star-MDC gebruikt de vingerprikmethode nu voor alle 17.000 patiënten. “Er is er niet één die terug wil naar de oude situatie.” Andere trombosediensten tonen interesse. “Dat is mooi, want op dit moment is de methode voor ons kostenneutraal, maar als meer trombosediensten meedoen dan kunnen we gezamenlijk de analysestrips inkopen en kunnen we ook gezamenlijk de app doorontwikkelen, waardoor de kosten zullen dalen.” Kostenbesparing is mooie bijvangst, maar daar is het niet om begonnen. “Het ging me primair om patiëntvriendelijkheid en medicatieveiligheid. Aan beide komt de app tegemoet,” besluit Van den Brink.