Brexit kans voor snelle groei van Nederlandse digitale mainport

De Brexit geeft Nederland een enorme kans voor een zowel sterke als stormachtige groei van de digitale mainport. Dat stelt koepelorganisatie Digital Gateway to Europe. Volgens de belangengroep, met onder andere DDA en DINL als aangesloten organisaties, trekt de Digital Gateway nu al veel techbedrijven vanuit de hele wereld naar Nederland om hun data te distribueren. Met de onzekerheid die nu in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan, zullen dergelijke bedrijven nog eerder kiezen een Nederlands datacenter en internet exchanges.

De Digital Gateway to Europe is de digitale mainport die qua impact nu al te vergelijken is met bestaande Nederlandse internationale hubs als de Rotterdamse haven en vliegveld Schiphol. Nederland trekt als Digital Gateway to Europe veel internationale investeerders aan. Met recht een topsector alleen dan zonder officiële status en ondersteuning van de Nederlandse overheid. De datacentersector heeft een gemiddelde groei van 15% per jaar.

Kansen door Brexit

Volgens Digital Gateway to Europe is er door de Brexit onzekerheid ontstaan. Daar houdt geen enkel (tech)bedrijf van dat overweegt om te investeren of al investeringen gedaan heeft. De kans is dus zeer reëel dat zij uitwijken naar Nederland. Voor Nederland zijn er meerdere redenen om deze kans met beide handen aan te grijpen.

*De digitale sector heeft een enorm tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten. Toegang tot talent van buiten is essentieel om door te kunnen groeien. Zowel voor een mainport, datacenter, cloud sector als voor de start-up sector. Nu het Verenigd Koninkrijk er voor heeft gekozen uit de EU te gaan, zal dit effecten hebben op de groei in Engeland omdat het moeilijker wordt om aan goed geschoold personeel te komen. Nederland wordt daardoor aantrekkelijker als plek om te werken en te leven voor dit segment van de Europese arbeidsmarkt.

*Een grote kracht van de EU is de gelijkschakeling van privacy regelingen en verdragen worden in de gehele EU gelijk. Voor bedrijven die in Europa zaken willen doen, zijn de EU regels hierin leidend. De EU heeft ook de mankracht en organisatie om die te beheren en aan te passen. Het VK heeft dit niet en nu ze uit de EU stappen, betekent dat dat ze volgend zullen worden en niet zo snel kunnen inspelen op veranderingen.

*Toegang tot de EU (‘single’) markt is het belangrijkste wat internationale tech bedrijven zoeken. Om op deze interne markt zonder meer online diensten te verkopen, digitale verkoop, is een harde eis dat men gevestigd moet zijn in een van de 27 lidstaten. Dit is dan ook een van de voornaamste redenen om vanuit Verenigd Koninkrijk te verhuizen, zeker nu Europese leiders hebben aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk er niet vanuit kan gaan dat zij in dezelfde mate toegang houden tot de interne markt.

 

Een kans die Nederland moet verzilveren

Uit de geschiedenis kunnen we opmaken dat goede infrastructuren altijd katalysatoren zijn geweest van economische groei en welvarendheid. De digitale infrastructuur sector is daarom de sector van de toekomst. Nu worden de contouren zichtbaar waar die zich concentreert.

Het ondersteunen van onze sector helpt Nederland verder te groeien. Nederland zit in een kopgroep maar concurrerende landen zetten hier veel zwaarder op in. De Brexit is daarom een extra reden om nú te handelen.

 

X