Bruins: MedMij en landelijk EPD echt verschillende zaken

HvA en Nederland ICT

Het afsprakenstelsel MedMij is heel anders dan het voormalige EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Dat zegt minister Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd gestuurd naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer.

Volgens Bruins was het landelijke epd bedoeld voor uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. MedMij is een afsprakenstelsel. Burgers krijgen daarmee de beschikking over hun eigen gezondheidsgegevens. Het is dus niet bedoeld voor zorgverleners.

Initiatief

MedMij is ook heel anders tot stand gekomen. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg. Op basis daarvan ontwikkelen marktpartijen nieuwe persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). “Een PGO is een digitaal hulpmiddel dat – levenslang – te gebruiken is en waarmee de burger kan beschikken over zijn eigen gegevens”, aldus de minister.

Volgens Bruin kunnen dat gegevens zijn die door de persoon zelf worden toegevoegd. Dit kan door zelfmeting of gegevens uit medische dossiers. “MedMij stelt de spelregels op waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Zodat betrouwbaar en gestandaardiseerd informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en burgers kan plaatsvinden.”

 

Eerste Kamer

In de brief lijkt Bruins nog steeds zijn teleurstelling uit te spreken over de afwijzing van het EPD in 2011. Deze Wet op het landelijk epd werd toen door de Eerste Kamer afgewezen, terwijl de Tweede Kamer hem had aangenomen. De EPD was juist bedoeld voor een efficiënte gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Het grote aantal fouten door gebrekkige informatieoverdracht moest zo verminderen.

“Als de patiënt daarvoor toestemming zou geven, konden gegevens vanuit het zorgdossier van de ene zorgverlener door een andere behandelende zorgverlener worden ingezien,” stelt de minister in zijn brief. “Er was daarbij geen sprake van een centraal dossier maar alleen van uitwisseling tussen medische dossiers, via een Landelijk Schakelpunt. Anders dan een veelgehoord misverstand zouden gegevens decentraal bij de zorgaanbieder blijven en niet centraal worden opgeslagen.”

MedMij geen database

Bruins benadrukt dat MedMij geen gegevens opslaat. “MedMij is géén database van medische gegevens maar een (afspraken)stelsel. Elk PGO dat wordt toegelaten moet voldoen aan strikte eisen ten aanzien van onder meer privacy en beveiliging.”

 

Gerelateerde berichten...

X