City Deal lokale weerbaarheid cybercrime van start

Cybercrimineel aan strand met laptop

Vanaf vandaag gaat de City Deal lokale weerbaarheid Cybercrime van start. Dat gebeurt met een startbijeenkomst waar acht steden, zeker drie ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen aan meedoen.

Met projecten gaat de groep zowel bedrijven als burgers weerbaarder maken tegen allerlei vormen van cybercrime. Het gaat om in totaal achttien projecten.

De City Deals zelf draaien al vanaf 2015 op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De samenwerkingsverbanden financieren vier jaar lang projecten van deelnemers. De resultaten moeten uiteindelijk ook gaan zorgen voor aanpassing van beleid in andere steden of zelfs landelijk.

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is de 22ste City Deal. Dit keer gaat het om nieuwe toepassingen die de cyberweerbaarheid van bedrijven en burgers moeten vergroten. Dit jaar doen achttien pilots aan het project mee.

Een voorbeeld is de gemeente Amersfoort. Zij helpen lokale ondernemers met het in orde krijgen van hun digitale basisveiligheid, De gemeente Breda gaat in de pilot met digitale wijkambassadeurs zorgen voor verbetering van de digivaardigheid van burgers. Verder heeft de gemeente Haarlem een pilot die jongeren moet beschermen tegen cybercrime. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt alle projecten. Zij zorgen ook dat de resultaten beschikbaar komen voor eventuele uitrol.

Startbijeenkomst

De startbijeenkomst is online op woensdag 28 oktober vanaf 16.00 uur. De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Patrick van den Brink, directeur van het CCV. Sprekers zijn Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, Marc Noordhoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en Maike Borst, cyber threat analyst bij Heineken en voormalig werkzaam bij de landelijke politie.

Grapperhaus vertelt over de cyberaanpak vanuit het Rijk en het belang om cyberweerbaar te zijn als gemeente, bedrijf en burger. Marc Noordhoek praat over de Citydeal lokale weerbaarheid cybercrime. Verder gaat Maike Borst in op de cyberdreiging voor bedrijven en de samenwerking met politie en overheden.

Ondertekening

Grapperhaus ondertekent vervolgens samen met afgevaardigden van het ministerie van BZK en EZK én bestuurders van de deelnemende gemeenten en organisaties de Citydeal lokale weerbaarheid cybercrime.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X