Het beschermen en beheren van data in 2021

2020 was voor iedereen een uniek jaar en het bedrijfsleven vormde daarop geen uitzondering. Corona heeft het IT-landschap voorgoed veranderd, waardoor voor iedereen nieuwe uitdagingen zijn ontstaan. Veeam onderzocht meer dan 190 organisaties in de Benelux om te begrijpen hoe zij gegevensbescherming en -beheer vandaag de dag benaderen, en wat de toekomstige trends zijn.

Het effect van COVID

COVID-19 had en heeft nog steeds een groot effect op de inspanningen met betrekking tot digitale transformatie (DX). Omdat het accent naar andere activiteiten verschoof, viel te verwachten dat DX-plannen op een laag pitje zouden worden gezet, en dat is dan ook precies wat is gebeurd bij 27% van de organisaties in het afgelopen jaar. Maar er was ook sprake van een aanzienlijke toename op het gebied van DX: maar liefst 51% van de organisaties versnelden hun DX-initiatieven. Organisaties met goed ontwikkelde DX-plannen voerden hun investeringen op, maar bedrijven met minder uitgekristalliseerde plannen gingen vaak over tot tijdelijke stopzetting om zich op duurzaamheid te richten.

Uit de resultaten blijkt ook een aanzienlijke verschuiving in de investeringen in IT. Slechts 6% van de ondervraagde organisaties gaf aan geen ingrijpende wijzigingen in 2021 te verwachten. In de eerste zes maanden van de pandemie was er bij 86% van de organisaties sprake van een aanzienlijke toename van het gebruik van cloudservices (29%).

Kloof in realiteit

De toenemende focus op moderne en cloud-based services heeft een grote impact op databeveilingstrends voor de IT-dienstverlening in de praktijk. Gebrekkige back-up of het onvermogen om aan Service Level Agreements (SLA) te voldoen, staat met 40% bovenaan de lijst met algemene uitdagingen met betrekking tot databeveiliging voor 2021 (een stijging ten opzichte van 31% in 2019). Er is sprake van een ambitieuze overstap naar de cloud en moderne services.

En traditionele back-up dan?

Er heerst een hardnekkig misverstand dat zelfs met traditionele databeveiliging aan de basisvereisten wordt voldaan — back-up en herstel van essentiële gegevens en applicaties. Niets is minder waar.
Met de huidige traditionele back-up ontbreken er nog steeds basisfuncties voor back-up en herstel. Organisaties geven aan dat back-uptaken in gemiddeld 33% van de tijd met fouten eindigen of niet kunnen worden voltooid binnen het toegewezen back-up window. Dit betekent dat mogelijk één derde van alle back-ups niet kan worden hersteld. Uit het onderzoek blijkt ook dat in meer dan één derde (35%) van de gevallen herstel niet kan worden uitgevoerd binnen de verwachte SLA. Dit betekent dat met de huidige traditionele databeveiliging maar 67% van de back-ups en 65% van de hersteltaken succesvol is en dat u dus uiteindelijk in minder dan de helft (44%) kunt herstellen.

Moderne databeveiliging

De behoefte aan moderne databeveiliging lijkt urgenter dan ooit. Volgens de 192 respondenten die hebben deelgenomen aan het Veeam-onderzoek, staan geïntegreerde databeveiliging en -bescherming (36%), portabiliteit van cloudworkloads (34%) en de mogelijkheid voor het uitvoeren van disaster recovery via een cloudservice (DRaaS) (36%) bovenaan de lijst.

Wat maakt Veeam Cloud Data Management™ uniek? Klik hier voor meer informatie.

Veeam heeft tevens een interessante infographic ‘gegevenstrends in 2021’ gemaakt, met meer (visuele) informatie over de impact, kosten en voordelen van moderne gegevensbeveiliging.

Gerelateerde berichten...

X