In de ideale wereld (van Zorg & ICT)

In de ideale wereld wordt de Zorg optimaal ondersteund door ICT-oplossingen, draagt ICT actief bij aan het optimaliseren en efficiënter maken van de Zorg, en helpen ICT-oplossingen om de Zorg ook in de toekomst uitvoerbaar, betaalbaar en werkbaar te houden.

Maar is dat zo?

Hieronder volgen enkele ideaalbeelden.

In de ideale wereld is een EPD (electronisch patiëntendossier) een intelligent hulpmiddel van de arts en de verpleegkundige, om goede zorg te verlenen. Waarbij het EPD niet enkel een logistiek- of facturatie-systeem is, maar een systeem dat actief het behandelproces ondersteunt, de anamnese vergemakkelijkt, actuele gegevens vergelijkt met historische data van de patiënt en andere patiënten met dezelfde aandoening, en dat in staat is verbanden te signaleren tussen ziektebeelden bij de patiënt, of in de hele populatie.

In de ideale wereld worden patiëntengegevens naadloos gedeeld tussen de zorgverleners die met dezelfde patiënt bezig zijn. Zowel binnen de zorgketens als binnen het ziekenhuis, zowel tussen de medisch specialisten als met de labs, beeldmanagement en logistiek.

In de ideale wereld wordt de data die patiënten zelf dagelijks genereren door middel van wearables, smartphones en handige apps regelmatig door zorgverleners gemonitord en gebruikt om mensen te ondersteunen in een gezonde levensstijl.

In de ideale wereld wordt optimaal gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen zodat patiënten thuis op een gecontroleerde manier kunnen doen aan thuismedicatie, thuisbeademing en thuismonitoring.

In de ideale wereld zorgen de ICT-systemen ervoor dat de administratieve lastendruk met drie kwart wordt teruggebracht, omdat de registratiesystemen die aan het bed of de patiënt hangen zodanig zijn ingericht, dat de registratie ‘automatisch’ gaat.

In de ideale wereld waarin wij (in Nederland) leven is al het voorgaande in Zorg & ICT mogelijk, al bedacht, en vaak ook al (deels) toegepast.

Laten we de handen (aan het bed en aan de ICT-knoppen) ineen slaan en deze ideale wereld realiseren.

Opdat de Zorg in Nederland passend, betaalbaar en uitvoerbaar blijft.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...