Moderne IT in de zorg vraagt om intrinsieke motivatie

Onze samenleving verandert ingrijpend als gevolg van technologische ontwikkelingen. Een sector die in dit opzicht grote sprongen neemt, is de gezondheidszorg. Vergaande digitalisering staat aan de basis van bijvoorbeeld robotisering, domotica en eHealth-toepassingen. De technologieën zijn beschikbaar en nu is het aan zorgprofessionals om deze toe te passen. Wil je als instelling hiermee succes hebben, dan moet je medewerkers zeer nauw betrekken bij de implementatie. Wanneer zij intrinsiek gemotiveerd zijn om met innovaties aan de slag te gaan, is de kans op succes groter.

Digitalisering in de zorg biedt op verschillende fronten perspectief. Denk alleen al aan het stroomlijnen van informatie-uitwisseling of het verbeteren van de zorg op afstand. Zowel de zorgmedewerker als de cliënt kan hier veel profijt bij hebben, doordat niet alleen efficiency maar ook de kwaliteit van zorg verbetert. Hier liggen dus kansen. De technologieën waar we het over hebben – Cloud, Internet of Things, Artificial Intelligence en bijvoorbeeld SASE – zijn beschikbaar, bewezen en volwassen. Toch lijken zorginstellingen soms moeite te hebben de juiste versnelling te vinden.

Adoptie van technologie

Het ontbreekt dan ook niet aan de juiste technologie maar vaak aan de adoptie daarvan. Op het snijvlak van mens en technologie valt dus nog een wereld te winnen. Zorginstellingen doen er goed aan om tijdens het uitrollen van nieuwe technologieën de menselijk componenten te niet vergeten. Medewerkers moeten er dagelijks mee werken en moeten vervolgens ook helder aan de cliënt of patiënt uitleggen wat de gevolgen van de behandeling zijn, op weg naar herstel. Dan helpt het enorm wanneer zorgmedewerkers zelf betrokken zijn bij het aandragen en inzetten van technologische oplossingen. Een goede verbinding tussen IT en Zorg is daarbij essentieel. Het introduceren van technologieën, zonder goede voorbereiding en afstemming met medewerkers, werkt vaak averechts.

Intrinsieke motivatie

Dit wil niet zeggen dat zorgprofessionals niet hun schouders eronder kunnen zetten wanneer de urgentie groot is. Toen ook zorginstellingen hun deuren vanwege de pandemie moesten sluiten en zorg op afstand georganiseerd moest worden, ging dat betrekkelijk goed. Maar nu de urgentie verdwijnt, schieten velen weer terug in oude patronen en dat is jammer. Dit betekent dat de autonome veranderkracht in de zorg verder versterkt kan worden. Wanneer zorgmedewerkers vanuit zichzelf meer open staan voor veranderingen, en zeker voor technologische ontwikkelingen, is de kans op succes vele malen groter. Om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren kun je als zorginstelling verschillende wegen bewandelen.

Buig angst om in inspiratie

Je gaat zo snel als de langzaamste schakel en dus is het van belang om in kaart te brengen waar in de organisatie gewerkt moet worden aan digitale vaardigheden. Zo zul je zien dat de jongere generaties minder moeite zullen hebben met het omarmen van nieuwe technologieën. Zij zijn opgegroeid met
social media, met het idee dat altijd alles online beschikbaar is. Ook weten ze doorgaans snel hun weg in digitale systemen te vinden. En mensen die al ruime ervaring hebben met TikTok en Instagram, zullen minder moeite hebben om applicaties op hun smartphone te zetten om snel informatie te kunnen delen met collega’s. Daar waar er angst is voor innovatie zul je als zorginstelling duidelijk moeten maken wat er precies verandert, waarom dat noodzakelijk is en vooral wat de voordelen voor de medewerkers en de patiënt zelf zijn. Buig angst om in inspiratie.

Visie op zorg en IT

Vergeet hierbij niet dat je dit als zorgverlener doet vanuit een gemeenschappelijke en gedragen visie op IT. Zeg duidelijk: dit zijn onze ambities en doelstellingen als zorgverlener en zo gaan onze IT-infrastructuur en -systemen ons hierbij helpen. Dit zorgt voor structuur en biedt houvast voor medewerkers die wellicht door hun drukke werkzaamheden opzien tegen veranderingen. Een visie op IT zorgt er ook voor dat de verbinding tussen de zorg en de IT wordt verbeterd. Op deze manier bied je de zorg de kans om open te staan voor de oplossingen die IT aanreikt. Nu valt het op dat niemand in het primaire proces eigenaar wil worden van IT-oplossingen: de druk is te hoog, er is geen tijd of energie voor. Maar wanneer je vanuit een gedeelde visie kunt laten zien wat het effect is en hoe een investering in tijd en energie zich uitbetaalt – in efficiëntie, prettiger werken, betere ervaringen bij de patiënt en bijvoorbeeld kostenbesparingen – dan kijkt men er toch anders tegenaan.

De aandacht gaat vandaag de dag veel uit naar nieuwe technologieën die de zorg verder helpen. Domotica en digital humans zijn interessante ontwikkelingen, maar ze werken alleen wanneer de mensen in het primaire zorgproces ermee kunnen en willen werken. Creëer de juiste voedingsbodem, werk aan het draagvlak, zodat het verandervermogen toeneemt en de intrinsieke motivatie om met nieuwe technologieën te gaan werken sterk is.

Rob Feld is Accountmanager Healthcare bij Telindus.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X