Damen Shipyards: Customer excellence vraagt om operational excellence

Damen Shipyards heeft klantgerichtheid van oudsher hoog in het vaandel staan. Dat betekent: goed luisteren naar klanten en hun wensen vervolgens vertalen in een maatwerkproduct. Om de informatie uit een veelheid van kanalen bij elkaar te brengen en te analyseren is een centrale informatiestrategie een voorwaarde. Director Group IT&IM Aart Rupert geeft ons een inkijkje in zijn wereld.

Scheepsbouwer Damen Shipyards is een familiebedrijf met klanten over de hele wereld. Met circa 9000 medewerkers in 38 bedrijven bouwt Damen vijftien soorten schepen: van superjachten en sleepboten tot marineschepen en ferries. IT is niet langer enkel een ondersteunende factor, het wordt meer en meer een primaire productiefactor.

 

Snel

De ontwikkelingen gaan snel, zegt Rupert. “Technologisch is het natuurlijk mogelijk dat we de slijtage van motoren en andere systemen aan boord van een schip kunnen meten met sensoren. Zo kunnen we voorspellen wanneer een onderdeel onderhoud nodig heeft. Dat heeft vergaande consequenties voor vrijwel alle onderdelen van ons bedrijf.

Tegelijkertijd is predictive maintenance slechts de eerste stap in een nieuwe toekomst. Zo zijn er al initiatieven in de maritieme sector voor een autonoom varend schip dat op afstand kan worden bestuurd. Het vraagt grote aanpassingen in wet- en regelgeving voordat zo’n schip zelfstandig mag varen. Tegelijkertijd weet je ook dat het geen vraag is óf dit gaat gebeuren, maar wanneer.

De vraag die wij ons moeten stellen is: welke rol willen wij spelen in die nieuwe wereld? Willen we zelf ook een autonoom varend schip ontwikkelen of is het slimmer om te partneren? Wie wordt straks de eigenaar en beheerder van de data die zo’n schip verzamelt? Wat kunnen we allemaal met die data en wat betekent dat voor onze relatie met klanten?”

Data-driven

Het is slechts een van de vele terreinen waarover IT&IM zich buigt. Eveneens is het slechts een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat de scheepvaartwereld in sneltreinvaart data-driven wordt. Een data-driven strategie vraagt om een centrale aansturing van processen, onderliggende applicaties en data die deze applicaties genereren. Dat is een uitdaging in een organisatie die van oorsprong altijd decentraal is aangestuurd. In 2012 is daarom de One Damen-gedachte vormgegeven: centralisering van IT teneinde processen, applicaties en datadefinities te standaardiseren en uniformeren.

Rupert: “We moeten ons legacy applicatielandschap transformeren naar één digitaal platform waar de hele organisatie mee werkt. Het doel is om de huidige 600 kritische applicaties te reduceren tot maximaal 200.”

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van juni/juli.

X