Datakluis verlaagt drempel data-uitwisseling met netbeheerder

Hoogspanningskabels en masten TenneT datakluis netcongestie

Een nieuw landelijk initiatief Data Safe House maakt een veilige uitwisseling van informatie tussen netbeheerders en bedrijven mogelijk. Netbeheerder TenneT gaat het op korte termijn invoeren. Data Safe House richt zich op de grootste industriepartijen en -clusters in Nederland.

Netbeheerders tasten nog te vaak in het duister over de precieze energiebehoefte van Nederlandse grootverbruikers. Eén van de knelpunten is dat bedrijven belangrijke maar bedrijfsgevoelige informatie liever niet delen. Daar is nu een oplossing voor.

Bedrijven kunnen hun toekomstige energiebehoefte nu tot in detail in kaart brengen in een veilige datakluis. De netbeheerder kan dan gericht met de industrie meedenken en netuitbreidingen beter plannen.

De industriepartijen krijgen op hun beurt sneller duidelijkheid over wat de toekomstige vraag betekent voor de doorontwikkeling van de energie-infrastructuur in de regio. Dit voorkomt problemen met netcongestie.

Geslaagde pilot

Na een geslaagde pilot die in 2022 van start ging met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en Stedin rolt Data Safe House gaat het initiatief nu landelijk verder. Maarten Abbenhuis (COO TenneT): “Data Safe House is onderdeel van het fundament om samen met de industrie onze toekomstplannen goed neer te zetten. Actueel en reëel inzicht in waar en wanneer de vraag van de industrie naar elektriciteit ontstaat is voor ons als netbeheerders essentieel om het elektriciteitsnet op de juiste plek en op tijd uit te breiden.’

Niek de Jong namens de Stichting Data Safe House: “We snappen goed dat bedrijven terughoudend zijn in het delen van bedrijfsgevoelige informatie. Tegelijkertijd hebben we bergen werk te verzetten om de klimaatdoelstellingen te halen en om de transitie van fossiele naar duurzame energie te realiseren. Data met betrekking tot de toekomstige energiebehoefte helpt om tijdig de benodigde infrastructuurbehoefte in te kunnen schatten. In onze datakluis is concurrentiegevoelige informatie veilig en in goede handen.”

De stichting krijgt financiële steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die de noodzaak van een ‘safehouse’ reeds aanstipte in het TIKI-rapport (2020). Landelijk zijn diverse grote partijen aangesloten bij Data Safe House waaronder Shell, BP en Nobian.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...