De patiënt wordt digitaler

de patient wordt digitaler

Al jaren weten we dat het ‘model’ van de zorg moet veranderen. Dat de wijze waarop zorg wordt geleverd meer moet aansluiten bij de wens van patiënten, cliënten en hun mantelzorgers. We weten ook dat verkeerde financiële prikkels in het model veel zorginnovatie tegenhouden.

Nu de coronapandemie de ontwikkelingen tien jaar vooruit heeft gespoeld, ontkomen zorgaanbieders en verzekeraars niet aan nieuwe samenwerkingsvormen die innovatie aanwakkeren. De patiënt wordt digitaler. Een verkenning van de nabije toekomst met Lucien Engelen.

Lees het hele artikel online of in de printeditie van ICT/Zorg.

Gerelateerde berichten...