Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) oogst kritiek Adviescollege

bouw

Het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet krijgt stevige kritiek te verduren van het Adviescollege ICT-Toetsing. Gemeenten zouden onvoldoende tijd nemen om het nieuwe DSO te testen. Gevolg is dat nu ‘onvoldoende zekerheid is over werkbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit’. Het college bracht een kritisch rapport uit over de op handen zijnde wet.

Door deze kritische noten dreigt er voor de vijfde keer uitstel van de ingangsdatum van de wet. Afgezien van het onvoldoende testen zitten er in de wet te weinig standaardisatie. Volgens het rapport ontbreekt bijvoorbeeld een integrale test voor het hele systeem. Verder is er geen aparte testomgeving. Verder is er geen centrale foutenrapportage en daardoor is er ook onvoldoende analyse.

Het Adviescollege ICT-Toetsing stelt dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog zeker twee jaar aan noodreparaties nodig heeft om te komen tot een aanvaardbaar niveau van veiligheid en werkzaamheid. Maar een volgend probleem is meteen ook het niveau van deze Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s). Volgens de samenstellers zouden die ict-falen kunnen beperken, maar ze zijn nodeloos ingewikkeld. Gevolg is dat gemeenten ze vanaf de geplande ingangsdatum van de wet op 1 januari aanstaande helemaal niet kunnen gebruiken.

Beslissen

De Eerste Kamer moet begin volgende maand definitief beslissen over invoering van de Omgevingswet. Tegen die tijd ligt er ook een aanvullend advies van de gezamenlijke gemeenten.

Het Adviescollege noemt geen (nieuwe) datum van inwerkingtreding van de wet. Wel is het dringende advies om bij een besluit de wet toch op 1 januari te laten ingaan, maximaal in te zetten op beperking van maatschappelijke risico’s en snel oplossen van tekortkomingen in het DSO. Al het besluit valt om de wet toch weer uit te stellen vindt het Adviescollege dat de partijen voldoende tijd moeten nemen voor een fundamentele heroriëntatie van de hele wet.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...