Digitale infrastructuursector: crisistijd vraagt om nieuwe economie

datacenter digitale infratructuur

De digitale infrastructuursector roept in aanloop naar Prinsjesdag op tot ander beleid, “Deze tijd van crisis vraagt om een Nieuwe Economie,” aldus de sector in een dringende oproep aan de regering. Ondertekenaars zijn Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Fiber Carrier Association.

In het manifest ‘Naar een Nieuwe Economie’ leggen de branches nadruk op vijf kerneigenschappen die in hun ogen essentieel zijn. Dit zijn maatschappelijke meerwaarde, duurzaam, digitaal, inclusief en open. “Wij willen hier concreet en actief invulling aan geven door te bouwen aan een hoogwaardige en betrouwbare digitale infrastructuur, als fundament voor de samenleving en economie van de toekomst. ICT maakt transities en verbeteringen mogelijk maar legt ook toenemende druk op het stroomnet”, aldus de brancheorganisaties in het manifest.

De organisaties vragen in te zetten op houdbare groei, hernieuwbare energie en efficiënte energiedistributie. Hun doel is om de ontwikkeling van duurzame gebouwen en systemen te stimuleren. Daarbij maakt de digitale infrastructuur gebruik van innovaties die het energieverbruik zo laag mogelijk houdt.

Daarbij hoort volgens de organisaties ook het belang van een open en bereikbaar internet. Ze pleiten ervoor het internet te beschouwen als een gezamenlijk bezit waarbinnen alle data gelijk zijn en iedereen veilig moet kunnen communiceren. “Het is belangrijk dat internetvrijheid, netneutraliteit en gegarandeerde versleuteling behouden blijven.”

Overheid als partner

Volgens de branches is een gedurfde en consistente aanpak nodig om verandering te realiseren, waarbij de overheid de centrale regie pakt. Daarnaast legt de sector nadruk op het belang van een bundeling van uitdagingen op het gebied van geopolitiek, innovatie, infrastructuur, energie en ruimte.

Waar mogelijk in een effectieve samenwerking met private en particuliere partijen, met expertise en uitvoeringskracht. Hierbij vragen de branches in het manifest om innovatief en realistisch uitvoerbaar beleid. “Zonder gezond en duurzaam verdienmodel, blijven groene ambities hangen in mooie woorden en goede bedoelingen, terwijl het belang zo groot is.”

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X