Digitale Werkplaatsen Fryslân en Drenthe van start

digitale sleutel

Twee nieuwe digitale Werkplaatsen Fryslân en Drenthe gingen vorige week officieel van start. Daarin gaan studenten samen met ondernemers werken aan thema’s als automatisering, digitalisering, data en ICT.

De werkplaatsen zijn vooral voor het mkb een mooie ontwikkeling om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt ondernemers vaak simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dat is ook de reden dat er flink wordt geïnvesteerd in de Digitale Werkplaatsen.

Het geld komt mede van het Rijksprogramma ‘Versnelling digitalisering mkb’. Dat moet zorgen dat in alle provincies digitale werkplaatsen voor het mkb worden opgezet. NHL Stenden haalde namens het Drentse en Friese samenwerkingsverband subsidies binnen van ruim 5,5 ton voor de Digitale Werkplaats Drenthe (DWD) en 6,5 ton voor de Digitale Werkplaats Fryslân (DWF).

Samenwerking Ik Ben Drents Ondernemer

De DWD komt in Assen, Hoogeveen en in Emmen en wordt onderdeel van Ik Ben Drents Ondernemer. Dit loket in Drenthe helpt startende en gevestigde mkb-ondernemers in de regio op allerlei manieren.

De DWD is een samenwerkingsverband van NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe, Drenthe College en het Alfa-college. De werkplaats wordt ondersteund door de Rabobank en, via Ik Ben Drents Ondernemer, alle Drentse gemeenten en VNONCW-MKB Noord.

Samenwerking

De DWF is een samenwerking tussen NHL Stenden, ROC Friese Poort, Friesland College, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord en Rabobank Fryslân. Fysiek komt de DWF naar verwachting op de Media Innovatiecampus op het NDC-terrein.

Peter Mulder, directeur van de Academie ICT & Creative Technologies van NHL Stenden: “De digitale vraagstukken van vandaag liegen er niet om. Dat is zeker in deze coronatijd heel voelbaar geworden. Bij de Digitale Werkplaatsen kunnen onze studenten het mkb de digitale slagkracht geven die ze juist nu zo hard nodig hebben. En daarnaast bieden we studenten prachtige uitdagingen uit de beroepspraktijk.”

Eind vorig jaar kwamen er al digitale werkplaatsen bij in Zwolle, Flevoland, Gelderland, de Drechtsteden en in Den Haag-Delft-Zoetermeer.

Ook hier gaat het om ondersteuning van MKB’ers met bijvoorbeeld gebruik van data, online sales & marketing en automatisering van het bedrijfsproces.

De opkomst van de werkplaatsen is aangejaagd door het ministerie van EZK zelf. Die startten in 2018 het programma Versnelling Digitalisering MKB. De subsidieregelingen werden vorig jaar al uitgebreid. Daarmee was een bedrag van in totaal 2 miljoen euro gemoeid. De nieuwe werkplaatsen in Friesland en Drenthe konden mede door deze subsidie van start gaan.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X