Europese Commissie maakt modelcontract veilige doorgifte persoonsgegevens

Vishing

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuw modelcontract goedgekeurd voor de veilige doorgifte van persoonsgegevens. Bedrijven kunnen het gebruiken voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen daarbuiten.

Het nieuwe modelcontract houdt rekening met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van juli 2020 in de zaak Schrems II. Bedrijven die nu al een modelcontract gebruiken, krijgen hierna nog 18 maanden om hun huidige contracten in lijn te brengen met het nieuwe modelcontract. Een andere naam voor een modelcontract is standard contractual clauses, SCC’s of standaardcontractbepalingen.

Het nieuwe modelcontract kunnen bedrijven en andere organisaties persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten of werknemers goed beschermen. Ook al sturen ze die persoonsgegevens door naar landen waar persoonsgegevens in principe minder goed beschermd worden dan in Europa.

Zo’n contract is vereist als een bedrijf persoonsgegevens doorgeeft vanuit de EU naar zo’n land. Het nieuwe modelcontract vervangt de oude modellen van de EC. Door een modelcontract te gebruiken, hoeven ondernemers zo’n contract niet helemaal zelf op te stellen.

Modules

Het nieuwe modelcontract is flexibeler dan de oude versies en bestrijkt meerdere situaties. Daarom zijn in het document verschillende modules opgenomen. Het bestaat uit een algemeen gedeelte en vier modules:

  • doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke
  • doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker
  • doorgifte van (sub)verwerker naar (sub)verwerker
  • doorgifte van (sub)verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke
Doorgifte na Schrems II

Het nieuwe modelcontract is dus een gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van juli 2020 in de zaak Schrems II. Het modelcontract bevat onder meer een overzicht van de stappen die bedrijven moeten nemen om te voldoen aan de wet na de Schrems II-uitspraak.

In die zaak verklaarde de rechter het EU-VS privacy shield (privacyschild) ongeldig, omdat de Amerikaanse overheid persoonsgegevens onvoldoende beschermt. Daardoor mogen bedrijven niet zomaar persoonsgegevens meer doorgeven vanuit de EU naar de VS.

Volgens het Hof kunnen modelcontracten wel een geldige grondslag bieden voor doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU. Maar alleen als in de praktijk een gelijkwaardig beschermingsniveau kan worden gewaarborgd.

Is er geen sprake van een gelijkwaardig beschermingsniveau in het land van bestemming? Dan moeten bedrijven aanvullende maatregelen nemen om daar alsnog voor te zorgen.

Aanbevelingen

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben aanbevelingen opgesteld met voorstellen voor dit soort maatregelen. De definitieve versie van deze aanbevelingen verschijnt binnenkort.

Is een gelijkwaardig beschermingsniveau niet haalbaar? Dan moet het bedrijf afzien van doorgifte van persoonsgegevens. De AP adviseert bedrijven en andere organisaties dan om persoonsgegevens in de EU te houden.

Vanaf nu moeten bedrijven bekijken of zij in lopende contracten de oude modelcontracten gebruiken. Als dit zo is, en als de contracten een looptijd hebben van langer dan 18 maanden, moeten zij overstappen op het nieuwe contract.

Overeenkomst

Samen met het nieuwe modelcontract heeft de EC een standaardverwerkersovereenkomst aangenomen. Deze overeenkomst helpt bedrijven om om AVG-proof afspraken te maken met hun verwerkers.

Wanneer een organisatie een andere organisatie inschakelt om gegevens te verwerken, moeten die 2 organisaties een verwerkersovereenkomst sluiten. In een verwerkersovereenkomst leggen beide partijen afspraken vast over wat de verwerker wel en niet mag doen met die persoonsgegevens.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X