FCA: geen opruimplicht oude kabels: hergebruiken voor glasvezel lucratiever dan gedacht

Kostenreductie is vaak een reden om over te gaan op internet via glasvezel. Ook de aanleg ervan is op dat idee gebaseerd. Maar dat klopt alleen als het hele plaatje compleet is en dat is momenteel niet zo. Er liggen bijvoorbeeld veel ondergrondse kabelnetwerken die je goedkoop kunt hergebruiken voor glasvezel. Alleen bijna niemand weet dat.

Dat stelt Fiber Carrier Association (FCA). De FCA publiceerde onlangs het rapport “Ongebruikte telecomkabels- en voorzieningen”. Minister Kamp van Economische Zaken schreef naar aanleiding van dat rapport een brief aan de Tweede Kamer.

Na de verkiezingen stemt de Tweede Kamer over de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON). Deze wet moet de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) vervangen. In de nieuwe wet zit ook een Europese richtlijn die kosten voor de aanleg van breedband netwerken moet reduceren.

 

Opruimplicht

En dat is maar goed ook, stelt Andrew van der Haar, directeur van de FCA, “De heffing van precario en de opruimplicht van beheerders van  mantelbuizen die langer dan tien jaar in de grond liggen moet op de schop. Ze zijn mogelijk geschikt voor glasvezel en hoeven dus niet weggehaald te worden. Het onderzoek van de overheid is gebaseerd op 15 openbare telecommunicatie netwerken. Wij vragen ons af hoe representatief dat beeld is. De FCA heeft inmiddels al meer dan 60 netwerken in beeld gebracht.”

In het rapport wordt erkend dat het niet eenvoudig is om alle ondergrondse telecomnetwerken in kaart te brengen. De onderzoekers hebben zich daarom beperkt tot de grootste telecomaanbieders met ondergrondse netwerken. Van der Haar: “Het is heel goed dat dit onderzoek gedaan is.  Maar gezien het feit dat een groot aantal ondergrondse netwerken niet is meegenomen denken wij dat de minister en de Tweede Kamer geen  volledig beeld hebben. Wij hadden graag gezien dat in de verkennende fase meer partijen benaderd werden.”

Volgens van der Haar zullen minister en Kamer op basis van een vollediger beeld en meer gedetailleerde informatie tot andere keuzes komen. “Ik vermoed dat op basis van het beperkte onderzoek de precarioheffing in enigerlei vorm in stand gehouden wordt. Terwijl onnodig opgraven en verwijderen van ongebruikte kabels de zaak onnodig duur maakt. Zeker als je kunt hergebruiken. We hebben in Nederland een unieke positie als digitale mainport. Die kunnen we alleen behouden als we zorgen dat onze digitale infrastructuur, waar glasvezelnetwerken een heel belangrijk onderdeel van uitmaken, de ruimte krijgt om zich ongehinderd te ontwikkelen.”

 

Gerelateerde berichten...

X