Hogeschool Utrecht start master Artificial Intelligence

kunstmatige intelligentie

De Hogeschool Utrecht start met de ontwikkeling van een nieuwe master Human Centred Artificial Intelligence. Naar verwachting gaat het nog dit kalenderjaar van start. Voor de ontwikkeling van de master ontving de Hogeschool Utrecht vanwege haar expertise een grote subsidie van de Europese Commissie.

De master richt zich op de mensgerichte kant van Artificial Intelligence (AI). Belangrijk doel van deze master is dat studenten niet alleen kennis opdoen over AI, maar ook leren hoe ze deze kennis op een ethische manier kunnen toepassen. De ethische richtlijnen voor betrouwbare AI wetgeving vanuit de EU zijn een uitgangspunt bij de ontwikkeling van de master. Daarmee is de master uniek in zijn soort.

Digitalisering

Huidige AI opleidingen in Europa en Nederland richten zich tot nu toe vooral op het technische en fundamenteel wetenschappelijke aspect van AI. In deze opleiding krijgt de menselijke kant van digitalisering een belangrijke plek als onderdeel van het ambitie zwaartepunt ‘samen digitaal’.

Zo heeft de HU een kenniscentrum dat zich specifiek richt op onderzoek rond ‘mensgericht digitaliseren’. Hierbinnen is ook het lectoraat Artificial Intelligence te vinden met specifieke expertise op het gebied van AI en ethiek. Deze innovatieve kennis wordt momenteel al direct toegepast binnen de opleiding ICT via de afstudeerrichting Applied Artificial Intelligence en de deeltijdopleiding Artificial Intelligence.

De te ontwikkelen master sluit hier goed op aan en helpt toekomstige professionals nog beter voor te bereiden op de maatschappelijke en Europese uitdagingen die voor ons staan. AI wordt namelijk steeds belangrijk in de toekomst van Europa.

Een van de doelen van de Europese Data Strategie is dat de EU een rolmodel moet zijn als het gaat om een maatschappij die bekrachtigd wordt door data. Daarbij spelen digitale vaardigheden rond AI een grote rol.

TU Dublin

De master Human Centred Artificial Intelligence krijgt steun van de Technologische Universiteit van Dublin, de Universiteit van Napels Federico II en de Technologisch & Economische Universiteit van Boedapest. Komend studiejaar werken deze onderwijsinstellingen samen met experts, onderzoekers en grote ICT-organisaties vanuit deze verschillende Europese landen aan de inhoud en vorm van de master. Daarmee draagt deze master direct bij aan de doelen van de Europese Data Strategie rond AI.

Het streven is dat de master mensgerichte AI in 2021 of in 2022 voor het eerst bij deze vier onderwijsinstellingen van start zal gaan. Vanwege het Europese karakter van de subsidie, zullen de materialen en modules van de master daarna in elke Europese taal online beschikbaar komen op het Europese Platform voor Digitale Vaardigheden. Daardoor kan de master bij verschillende onderwijsinstellingen uit EU lidstaten direct in hun masteraanbod worden opgenomen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X