Huisartsenorganisaties stappen in Rijnmonds digitaal zorgplatform Digizorg

cliënten

De huisartsenorganisaties Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard, Ridderkerk, Zonboog en Rijnmond Dokters zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Digizorg. Dit is een initiatief van regionale ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en huisartsenorganisaties. Men wil een eenduidige digitale toegangspoort voor alle burgers in de regio Rijnmond realiseren.

Zorg via app

Digizorg brengt digitale zorg binnen handbereik van patiënten. Dit door een app die het zorgaanbod van diverse zorgverleners op een laagdrempelige manier combineert. Hiermee krijgen patiënten eenvoudig toegang tot het digitale zorglandschap. En ondersteunt men hen met informatie. En met voorlichting gedurende hun zorgtraject.

Het belang van aansluiting voor huisartsenzorg

Aad van ’t Hof, algemeen directeur Rijnmond Dokters benadrukt dat het voor huisartsen en hun organisaties cruciaal is om deel te nemen aan Digizorg: “Met de opkomst van digitale zorg en toenemende zorgvragen, wordt het steeds essentiëler om zorg digitaal aan te bieden of te ondersteunen. Een digitaal zorgplatform biedt huisartsen de mogelijkheid tot efficiëntere communicatie met patiënt en andere zorgverleners, waardoor Digizorg de sleutel kan worden tot geïntegreerde en verbeterde gezondheidszorg.”

Dominiek Rutters, directeur-bestuurder van Cohaesie vult aan: “Digizorg zorgt voor betere beschikbaarheid van informatie en geeft patiënten meer regie over hun gezondheid. Het aanbieden van een gecentraliseerde toegangspoort, zoals Digizorg is op termijn een enorme vooruitgang voor patiënten. Bovendien faciliteert het initiatief efficiëntere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn, waardoor de kwaliteit van zorg wordt verbeterd.”

Versnellen van digitale zorg

Door het ondertekenen van de intentieverklaring neemt de samenwerking een vlucht voor het digitaal beschikbaar maken van de eerstelijnszorg. In de komende periode werken de betrokken partijen de samenwerking verder uit.

“Door zich aan te sluiten bij Digizorg, dragen deze huisartsenorganisaties bij aan een baanbrekend initiatief dat de digitale gezondheidszorg in onze regio kan transformeren. Dit versterkt de samenwerking tussen de 1e lijn, VVT en gespecialiseerde zorg en onderstreept het unieke karakter van Digizorg aldus Dirk Schraven, lid van het Raad van Bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van de Digizorg stuurgroep.

Brede steun voor Digizorg

Wat deze samenwerking uniek maakt, is het brede draagvlak. Naast de participatie van ziekenhuizen, ouderenzorgaanbieders en Star-shl (medische diagnostiek), betrekt de samenwerking nu ook de zes huisartsenorganisaties Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard, Ridderkerk, Zonboog en Rijnmond Dokters. Dit initiatief richt zich op meer dan 1,2 miljoen burgers in de regio Rijnmond.

Gerelateerde berichten...