ICT-Pact: Grote stap naar circulaire smartphones en laptops

ict-afval afval berg schroot

Nederland en België zijn initiatiefnemers van het internationale Circular and Fair ICT-Pact. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het pact dinsdag. De ondertekenaars zijn landen over de hele wereld. Ze werken samen om de productie van laptops en smartphones duurzamer, circulair en eerlijker te maken.

Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland zijn de eerste ondertekenaars. Landen zoals Canada zijn nog in gesprek om zich aan te sluiten. Ook in de toekomst kan iedereen zich nog aanmelden. Dat kunnen nationale overheden zijn, maar ook juist organisaties die zelf ICT-producten inkopen.

Duurzame ICT-markt

Met het ICT-Pact kunnen inkopers laten zien dat er vraag is naar circulaire ICT-producten. Dat stimuleert producenten om die aanpassingen daadwerkelijk te maken. De ondertekenaars zeggen dan ook toe dat ze de ICT-producten op vergelijkbare manier duurzaam gaan inkopen. Ze gaan kennis uitwisselen over duurzaam en eerlijk inkopen, en hun gezamenlijke inkoopmacht gebruiken in het gesprek met de producenten.

De overheden die nu hebben getekend, ondersteunen de inkopers in hun land door zogenoemde ; ‘buyer groups’ op te zetten. Hierin komen publieke en private inkopers van ICT-producten bij elkaar, zoals overheden en onderwijsinstellingen.

Via die buyer groups leren de inkopers van elkaars ervaringen, wisselen ze goede voorbeelden uit en bepalen ze samen een marktstrategie om zo duurzaam en eerlijk mogelijk in te kopen. Nederland heeft goede ervaringen met deze aanpak.

Internationale samenwerking

Het internationale ICT-Pact verbindt de buyer groups met elkaar, zodat ook op internationaal niveau kennis wordt uitgewisseld. Door opstellen van internationale werkgroepen kunnen de inkopers samen de best werkende, circulaire en eerlijke inkoopcriteria opstellen.

Daarnaast kunnen inkopers zo beter het gesprek voeren met de ICT-industrie, een wens van de inkopers zelf. Op dit moment is dat gesprek lastig, want een inkoper is over het algemeen veel kleiner dan een internationaal ICT-bedrijf. Door inkopers op internationaal niveau te laten samenwerken, worden zij een evenwichtigere gesprekspartner voor de ICT-bedrijven.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “iPhones worden gemiddeld maar 18 maanden gebruikt, terwijl er veel zeldzame grondstoffen in zitten. De productie van laptops en smartphones kent veel uitdagingen, op energie- en grondstoffenverbruik maar ook op arbeidsrechten. De sector zorgt voor meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot en producten hebben vaak maar een heel korte levensduur. Ik vind dat dit anders moet. Daarom ben ik trots dat Nederland initiatiefnemer is van het ICT-Pact. Met dit pact streven we naar circulaire ICT-producten in een transparant productieproces, waarin de rechten van werknemers worden beschermd.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X