ICT-sector draait door, maar vreest gevolgen coronacrisis

cloud ICT-sector

De ICT-sector draait volop door tijdens de coronacrisis. Tot nu toe heeft het volgens brancheorganisatie NLdigital geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van ICT-bedrijven. Maar dat gaat anders worden, zo blijkt uit een inventarisatie onder ceo’s en ondernemers.

Volgens NLdigital blijkt uit de cijfers dat een ruime meerderheid van de bedrijven al verlies van inkomsten ziet door afnemende vraag bij klanten. De verwachting is dat dit de komende drie maanden toeneemt. Een meerderheid denkt op termijn steun van de overheid nodig te hebben. Dit om salaris van personeel te kunnen betalen of faillissement te voorkomen.

“De vraag naar IT-producten en diensten is in korte tijd enorm toegenomen,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Die piek is van tijdelijke aard vrezen we. Door de economische impact van de Coronacrisis zal ook in onze sector de vraag afnemen.”

 

Wisselende impact

Uit de inventarisatie blijkt dat de impact van de coronacrisis tot nu toe sterk wisselt per bedrijf. Ongeveer 80% ziet dat klanten opdrachten uitstellen, annuleren of betalingen opschorten. Aan de andere kant ziet 20% van de bedrijven geen gevolgen, of juist een flink toegenomen vraag. Met name bedrijven die thuiswerkplekken inrichten of andere remote-diensten aanbieden zien een enorme toename in het aantal klanten.

Bedrijven verwachten dat de directe impact van de overheidsmaatregelen om het coronavirus af te remmen snel zullen afnemen. Een kwart merkt de gevolgen van die maatregelen, bijvoorbeeld doordat medewerkers niet meer bij klanten op locatie kunnen werken. Voor de komende drie maanden denkt slechts 11% hier nog steeds last van te hebben.

 

Langere termijn

Bedrijven maken zich wel zorgen om de impact van de crisis op hun klanten op de langere termijn. Een ruime 70% van de ICT-sector verwacht de komende maanden inkomstenverlies omdat nieuwe opdrachten uitblijven en bestaande klanten in financiële problemen komen. Opvallend is dat bedrijven inschatten dat de gevolgen voor hun bedrijf negatiever zijn dan voor de ICT-sector in het algemeen.

Veel ICT-bedrijven waren over het algemeen goed voorbereid op de maatregelen van de overheid. Bijna alle bedrijven (94%) hebben voldoende faciliteiten om medewerkers thuis te laten werken. Ook de faciliteiten om fysieke vergaderingen te vervangen door videobellen zijn in orde. Bedrijven denken dat van alle werknemers 87% in staat is hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren.

De continuïteit van de dienstverlening is voor de meeste bedrijven dus niet in gevaar. Bedrijven hebben nauwelijks last van uitval van personeel door ziekte of vanwege mantelzorg. Ze schatten in dat 61% van hun werknemers minimaal nodig is om klanten en cruciale processen overeind te houden in het geval van meer uitval of strengere maatregelen.

Zo’n 20% van de bedrijven in de ICT-sector ziet wel impact op de dienstverlening. Dat komt met name omdat medewerkers niet meer in staat zijn om op locatie bij klanten te werken. Vooral in niet-vitale sectoren leidt dat tot uitstel van implementatie van nieuwe systemen en onderhoud en vernieuwing van de bestaande IT.

 

Maatregelen overheid

De meerderheid van de bedrijven verwacht op termijn steun nodig te hebben van de overheid om ontslag van personeel of zelfs om faillissement te voorkomen. Bedrijven denken vooral iets te hebben aan hulp om het salaris van werknemers te betalen (66%) en uitstel van belastingen (58%).Daar staat een groep bedrijven tegenover die hier neutraal in staat (20%) of denkt niets aan deze maatregelen te hebben (30%).

Een specifieke groep bedrijven zou gebaat zijn bij snelle tenders of publieke projecten (35%). Bedrijven laten weten dat opdrachten van overheden zijn gestopt, of onderhands worden gegund, waardoor ze achter het net vissen.

Minister Koolmees maakte begin deze week meer bekend over de zogenaamde NOW-regeling. Bedrijven kunnen hiermee een tegemoetkoming krijgen in hun loonkosten. Op de site van de brancheorganisatie is een webinar te zien over hoe dat in zijn werk gaat.

NLdigital maakt zich ondanks dat nog steeds zorgen om de toepasbaarheid van de regeling voor snelgroeiende softwarebedrijven. De brancheorganisatie schreef hier vorige week een brief over aan de Tweede Kamer.

Gerelateerde berichten...

X