Innovatie gehandicaptenzorg schuurt met privacywetgeving

rolstoelsymbool tegel op straat gehandicaptenzorg

Om mensen met een beperking zelfredzamer te maken en meer eigen regie te geven kan zorgtechnologie een belangrijke rol spelen. De gehandicaptenzorg heeft nog wel moeite met het veilig en effectief inzetten van deze technologie. Onder andere door worstelingen met de privacywetgeving. Dat zegt Rian van de Schoot, directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken bij Vilans.

Het pijnpunt ontstaat volgens van de Schoot als organisaties technologie wil invoeren die gegevens van individuele cliënten vastlegt. Dit concludeert ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd op basis van onderzoek. “In relatie tot de inzet van zorgtechnologie betekent die wetgeving dat zorgaanbieders moeten nadenken over hoe die gegevens worden vastgelegd volgens de AVG. Ze weten niet wat ze in relatie hiermee als organisatie in de praktijk wel moeten en niet mogen en dat leidt ook tot vragen in de doorvertaling naar de rollen van de professionals en cliënten op dit gebied.”

Concreet

Maar het gaat om meer dan de AVG alleen. Van de Schoot: “Een organisatie moet ook de kennis en de middelen hebben om een toekomstbestendig technologisch fundament te bouwen als basis voor de inzet van zorgtechnologie.”

Het goede nieuws is volgens van de Schoot dat de gehandicaptensector al heel concreet bezig is hierin verbeterstappen te zetten en daarbij ook efficiënt ondersteuning krijgt. Vier jaar geleden is de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) van start gegaan, een onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS.

Dit krijgt nu een vervolg in de Innovatie-impuls 2, als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. “In het kader van dit programma adviseren we vijf acties voor de organisaties. Te weten; benoem en beleg rollen binnen de organisatie, regel verantwoordingsplicht, zorg voor goede borging van rollen en rechten, maak werkafspraken en richt het proces in.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...