Kabinet trekt opnieuw extra geld uit voor onderwijs op afstand

onderwijs op afstand ouders en kind met tablet

Het kabinet trekt nog eens drie miljoen euro uit voor onderwijs op afstand. Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen daarmee een tablet of laptop financieren. Dat helpt om onderwijsachterstanden verder tegen te gaan.

Nu de coronacrisis voortduurt combineren steeds meer scholen fysiek en digitaal onderwijs. Leerlingen hebben dus steeds vaker een device nodig. De steun gaat vooral naar leerlingen die hierover thuis niet de beschikking hebben.

Naar verwachting kunnen met het geld zo’n 7500 leerlingen deze extra ondersteuning krijgen. Met de in totaal 6,3 miljoen euro die de minister eerder beschikbaar stelde, werden ook al duizenden leerlingen geholpen.

Onderwijsachterstanden

Ondanks alle inspanningen van scholen en het kabinet blijken de onderwijsachterstanden de afgelopen maanden groter te zijn. Bestaande verschillen tussen leerlingen zijn door onderwijs op afstand juist uitvergroot, blijkt uit onderzoeken. Minister Slob: “Dat gaat me aan het hart. Alle leerlingen moeten in de klas én thuis goed onderwijs kunnen blijven volgen, hoe lang de coronacrisis ook duurt.’’

De tablets en laptops komwen wederom via SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen die de devices regelt. Via sivon.nl wordt op korte termijn bekendgemaakt hoe schoolbesturen hiervoor een aanvraag kunnen doen. Daarbij hebben scholen met veel achterstandsleerlingen voorrang.

Andere maatregelen

Om achterstanden tegen te gaan, gaan daarnaast studenten van de lerarenopleiding de leerlingen helpen bij hun schoolwerk. Via lesopafstand.nl ondersteunt het Ministerie van Onderwijs scholen bij het verder vormgeven van online onderwijs. Het kabinet heeft eerder 280 miljoen euro uitgetrokken; ook dat geld wordt ingezet om leerlingen en studenten te helpen die achterstanden of studievertraging hebben opgelopen.

Om lesuitval door niet-corona-gerelateerde klachten van leraren zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen leraren met corona-gerelateerde klachten zich met voorrang laten testen.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X