Kenniscoalitie: maak van innovatie en onderzoek speerpunten

handen maken gordijnen open. Blik in toekomst

Nederland, en in het bijzonder de regering, moet van innovatie en onderzoek speerpunten maken. Dat stelt de Kenniscoalitie in een brief aan de regering.

Het samenwerkingsverband van KNAW, VSNU, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, TO2 federatie, VNO-NCW en MKB Nederland vraagt de bewindslieden ook in gesprekken met het Europees Parlement over het nieuwe MFK zich hiervoor sterk te maken.

Voorwaarde

Eerder deze week bleek uit een publicatie van ScienceGuide dat ook minister-president Rutte voorstander is van meer Europees geld voor onderzoek en innovatie. Volgens hem is wel een strenge voorwaarde dat de totale EU-begroting niet mag stijgen.

Eind augustus vorig jaar stuurde de Kenniscoalitie ook al een open brief. Daarin stond de oproep om in de gesprekken over het Meerjarig Financieel Kader voor de Europese Unie voor de jaren 2021-2027 (MFK) vol in te zetten op onderzoek en innovatie. De bedoeling is de strategische positionering van Nederland en de EU op kennis- en innovatiegebied te versterken.

“Het eind juli bereikte akkoord over het herstelfonds en het MFK was een historisch resultaat na zware onderhandelingen, niet in de laatste plaats voor Nederland,”stellen de briefschrijvers. “Echter, dit neemt niet weg dat er stevig is ingeboet op de ambities voor onderzoek en innovatie, die ook belangrijk zijn voor diezelfde toekomst. Het schrappen van €13,5 miljard uit het voorgestelde budget voor Horizon Europe is schadelijk voor de internationale positie van de Europese kenniseconomie en in het bijzonder voor Nederland.”

Subsidies

De briefschrijvers stellen dat Nederland naar verwachting weer netto-ontvanger wordt van  onderzoeksbeurzen en -subsidies voor publiek-private samenwerkingen uit Horizon Europe. In totaal haalde Nederland tot nu toe €4,3 miljard aan financiering op uit Horizon 2020.

De economische impact ervan bedragen volgens onderzoek van de Europese Commissie een factor 6 tot 8 per geïnvesteerde euro. Schrappen van €13,5 miljard uit het Horizon Europe-budget  is voor Europa en Nederland een slechte uitkomst.

Het Europees Parlement sprak eerder al haar teleurstelling uit over deze uitkomst. De EU roept dan ook dringend op tot grotere investeringen in onderzoek en innovatie. “Graag ondersteunen wij als Nederlandse Kenniscoalitie in het kader van de gesprekken tussen het EP, de Europese Commissie en de Europese Raad het pleidooi voor extra middelen voor onderzoek en innovatie in het MFK,”schrijft de Kenniscoalitie. “Inzet op onderzoek en innovatie betekent een krachtige ondersteuning van onze concurrentiepositie en ambities.”

Lees ook:
  • Meer dan 30 miljoen voor Nederlandse innovatieve scale-ups
  • NLdigital: weinig erkenning voor digitale sector

Gerelateerde berichten...

X