Kwart thuiswerkers wil ook na corona grotendeels thuis werken

thuiswerken vrouw aan eettafel achter laptop Digitale handelsmissie

Bijna een kwart van de thuiswerkers wil ook na de coroncrisis thuis blijven werken. Dat blijk uit de laatste meting van het NEA-COVID-19-onderzoek van TNO.

Hoewel thuiswerkers vaak nog geen ideale werkplek hebben bevalt het thuiswerken vaak wel. Bijna 1 op de 4 werknemers geeft aan ook na de COVID-19 pandemie grotendeels vanuit huis te willen werken. Zeker 14% van de werknemers die nog niet (volledig) thuis werkt geeft aan dat dat wel meer zou kunnen.

Groot verschil tussen sectoren

Vrijwel alle bedrijven namen vanwege de COVID-19 pandemie maatregelen. De algemene maatregelen als handen wassen en afstand houden (85%) en thuiswerken (61%) worden volgens werknemers het vaakst toegepast. De andere maatregelen hangen af van het type werk en de  gevolgen voor de sector.

In de industrie , waar veel productie is,  worden vaker ploegen gescheiden. In de ICT, financiële sector en openbaar bestuur,  waar men veel thuiswerkt, is er vaker een beperking in het aantal mensen dat tegelijk aanwezig mag zijn.

De horeca en vervoerssector troffen maatregelen gericht op minder werken waaronder deeltijdontslag en het verplicht opnemen van verlofdagen. In de zorg werd verlof juist vaker ingetrokken.

Meer thuiswerken

Van de werknemers die niet volledig thuiswerken kan bijna 1 op de 7 meer thuiswerken. Eind 2020 werkte 48% van de werknemers thuis. Daarvan werkte 35% volledig thuis en 14% combineerde thuiswerken met werken op locatie. In de zomer van 2020 werkte 45% van de werknemers thuis (29% volledig en 16% in combinatie met werken op locatie).

Maar nog niet al het werk dat thuis kan gebeuren, vindt al thuis plaats. Bijna 1 op de 7 (14%) werknemers die niet volledig thuiswerkt geeft aan dat zij hun werk ook meer thuis zouden kunnen doen. Dit is 9% van alle werknemers. Ongeveer de helft van deze mensen (4,4% van alle werknemers) gaat toch naar het werk omdat het bedrijf dat wil en de andere helft (4,8% van alle werknemers) omdat ze dat zelf willen.

De arbeidsomstandigheden van thuiswerkers zijn nog niet ideaal. 45% van de thuiswerkers heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek. Daarnaast zijn thuiswerkers nog meer gaan zitten. Bijna 90% zit minstens 6 uur per dag achter een beeldscherm, gemiddeld bijna 8 uur per dag. Ook in de vrije tijd zitten thuiswerkers nog eens vijf uur, een uur en drie kwartier meer dan eind 2019 en drie kwartier meer dan van de zomer.

Toch zijn er ook positieve signalen. Zo is er een duidelijke afname in ongewenst gedrag, zowel van klanten als van collega’s of leidinggevenden. Ook laat het onderzoek geen toename in de fysieke en mentale klachten van thuiswerkers zien. Al met al is drie op de vier thuiswerkers op dit moment tevreden met het leven. Ondanks de niet ideale omstandigheden lijkt het thuiswerken dus wel te bevallen. Bijna 1 op de 4 thuiswerkers wil ook na de crisis grotendeels thuis blijven werken. Daarnaast wil 43% thuiswerken combineren met werken op locatie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X