Ministerraad benoemt leden nieuw BIT

Rijksoverheid logo Direct Duidelijk Brigade

De opvolger van het BIT, Bureau TCT Toetsing heeft de eerste nieuwe leden. Het Adviescollege ICT-Toetsing krijgt  Hans Verkruijsse als voorzitter en Rikky van Osch en Paul Klint als eerste leden.

Dat maakte de ministerraad vrijdag bekend. De leden kwamen op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021. Het eerste drietal kan per direct aan de slag. Eerder vormden zij al de toezichtraad van het oude BIT.

Opvolger

Dat moet omdat het nieuwe Adviescollege ICT-Toetsing sinds 1 januari 2021 als opvolger van het Bureau ICT-toetsing actief is. Het Adviescollege oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid. Verder geeft het, net als het oude BIT gevraagd en ongevraagd advies ter verbetering. Verder toetst het College de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen van de overheid en daarbuiten.

Het Adviescollege ICT-toetsing gaat zo snel mogelijk van start met vijf ict-deskundigen met steun van een ambtelijke organisatie. Daarin zitten zowel toetsspecialisten als managers. Momenteel zijn dit dezelfde groep ambtenaren die eerder als het BIT ondersteunden.

De werkwijze van het het Adviescollege is ongeveer het zelfde. Alle overheidsprojecten of -programma’s die een ict-component hebben vanaf vijf miljoen euro moeten dat aanmelden. Vervolgens moet er voor de start van het project eerst een akkoord liggen. Als er adviezen uitrollen moeten die eerst worden uitgevoerd voordat het project van start kan.

De adviezen gaan ook nu rechtstreeks naar de minister of staatssecretaris of de Eerste of Tweede Kamer. Dit is om te voorkomen dat adviezen in de onderste la verdwijnen.

Het Adviescollege heeft naast het bestaande arsenaal uitgebreidere mogelijkheden. Zo kunnen er ook adviezen komen over beheer- en onderhoudsactiviteiten. Verder kunnen er ook ongevraagd adviezen uitbrengen het parlement of bewindspersonen. Die kunnen ook gaan over ICT-componenten die buiten de aangemelde projecten vallen.

De functie van het college gaat ook verder dan alleen een advies aan het begin. Een bestuurlijke reactie op een advies kan ook weer een naschrift met zich meebrengen. Verder is een extra taak van het nieuwe college om te zorgen voor kennis delen en overdragen.

Om te beginnen gaat het nieuwe college zich toeleggen op een aantal bestaande zaken die onder het BIT van start gingen. Ze beginnen met de voortzetting van de evaluatie van de werking van de CoronaMelder-app.

Het Bureau ICT Toetsing bestond sinds 2015 en had een zittingstermijn van vijf jaar. Destijds werd het bureau ingesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de Commissie Elias die ict-aanbestedingen bij de overheid onderzocht.

Een parlementaire onderzoekscommissie ICT onder leiding van Ton Elias (VVD), presenteerde in oktober 2015 een uitgebreid onderzoek dat twee jaar in beslag nam. Conclusie was dat het Rijk heeft totaal geen vat had op ICT-projecten. Het geblunder kostte jaarlijks tussen de 1 en 5 miljard euro.

De commissie Elias was hard in zijn conclusie: heeft de rijksoverheid geen idee waar het mee bezig is. “De miljarden die zijn gestoken in ICT-projecten als de OV-chipkaart of C2000, hadden net zo goed naar zorg of defensie kunnen gaan”, was het harde oordeel.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X