Nederlandse generaties sterk verdeeld over digitalisering

generaties Jongerenonderzoek

Nederlandse generaties zijn fors verdeeld over digitalisering. Dat blijkt uit een steekproef. Mensen onder de 35 richten zich vaker op verduurzaming en nieuwe technologieën. Respondenten in de doelgroep 55+ maken zich meer zorgen maken over privacy en veiligheid van online activiteiten. Deze tweedeling komt in meerdere resultaten terug.

In december 2021 sprak de nieuwe coalitie uit dat ze willen dat Nederland het “digitale knooppunt van Europa” wordt en dat ze de “kansen die digitale technologie biedt willen verzilveren”. Ondanks deze uitgesproken extra aandacht, bleek uit het dat maar liefst 40% van de respondenten zich afvraagt of de nieuwe coalitie daadwerkelijk de digitalisering van Nederland gaat versnellen.

Bijna de helft van de respondenten in de categorie 55+ zegt dat er meer aandacht moet komen aan IT-security (45%). dit staat tegenover andere leeftijdsgroepen, waar dit in 20-30% van de gevallen dit als antwoord kwam.

In de doelgroep 55+ werden beveiliging en privacy vaak genoemd als de belangrijkste speerpunten van digitalisering. 63% geeft aan dat de grootste digitaliseringswinst in Nederland kan komen door het tegengaan van cybercrime. 51% ziet privacy en beschermen van data als de voornaamste uitdagingen van digitalisering.

Uitdaging

Jongeren maken zich minder zorgen om deze thema’s. De respondenten onder de 35 richten zich vooral op de mogelijkheden die nieuwe technologieën en digitalisering met zich meebrengt. Een kwart ziet het liefst meer interesse in nieuwe technologieën. Zij benoemen een tekort aan interesse in toekomstige technologie als uitdaging voor digitalisering.

Duurzaamheid is voor 27% als onderwerp waar Nederland de grootste inhaalslag zou moeten maken. Digitalisering kan bijdragen aan de verduurzaming van Nederland door de energietransitie te faciliteren, processen efficiënter en met minder uitstoot te laten verlopen, en door verbeterde mobiliteitsoplossingen.

Niet alleen de overheid moet zich inzetten voor digitalisering. Ook het bedrijfsleven moet een duit in het zakje doen. Meer dan een derde van de respondenten verwacht dat het bedrijfsleven hierin de voortrekker zal zijn.
Het bedrijfsleven is de meest genoemde accelerator in elke leeftijdscategorie, behalve in de categorie 18-24. Zij noemen net wat vaker burgers dan het bedrijfsleven (29,4% tegenover 27,9%).

Dit kan verklaard worden omdat veel van deze respondenten de arbeidsmarkt nog moeten betreden. Het is waarschijnlijk dat respondenten uit het bedrijfsleven vaak zichzelf aanwijzen als aanjager. 25% van de respondenten vindt dat de Tweede Kamer een leidende rol zou moeten hebben. Tegelijkertijd wijst slechts 20% naar de nieuwe regering, die sinds begin januari is aangetreden.

Zorg

Wat opvalt is dat vooral respondenten tussen de 25 en 45 kansen zien in de zorg. Dit antwoord wordt minder gegeven door de leeftijdscategorieën 18-24 en 55+. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een verminderde zorgvraag vanuit de leeftijdsgroep 18-24, en de angst van de respondenten van 55+ dat hun afstand tot de zorg te groot wordt als de zorg verder gedigitaliseerd wordt.

32% van de respondenten in de groep 55+ geeft aan dat zij zich zorgen maken over digitale geletterdheid. In andere leeftijdsgroepen ligt dit percentage rond de 20%.

Lees ook:
  • Nederlandse organisaties investeerden 3,5 miljoen dollar in privacy
  • Onboarding: van improviseren naar gestroomlijnde processen

Gerelateerde berichten...