2min Zorg

23 Partijen zorg en ICT zetten Landelijk Schakelpunt voort

23 Partijen zorg en ICT zetten Landelijk Schakelpunt voort

23 Partijen hebben hun handtekening gezet onder het nieuwe Convenant “Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2016 – 2020” en het bijbehorende Businessplan. Daarmee bevestigden alle twintig nu deelnemende partijen hun eerdere intentie uit 2015 om in de komende vijf jaar door te gaan met VZVZ en het Landelijk Schakelpunt. Drie nieuwe partijen (GGZ Nederland, NVAVG en SAN) treden toe tot het convenant.

De partijen waaronder de koepels van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV), Huisartsenposten (InEen) en ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en leveranciers van zorginformatiesystemen tekenden het nieuwe convenant. Nieuwe partijen zijn de brancheorganisaties voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ Nederland), artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG) en diagnostische centra (SAN).

Alle partijen zijn het eens over de manier waarop zij samen met VZVZ de landelijke zorginfrastructuur willen gebruiken en doorontwikkelen. De eerste convenantperiode is hiermee afgesloten. Deze stond vooral in het teken van aansluiten, het verkrijgen van toestemming van patiënten en het daadwerkelijke gebruik.

De eerste jaren
In de afgelopen drie jaar hebben meer dan 90% van de huisartsenpraktijken een aansluiting gekregen en in meer dan 95% van de apotheken en huisartsenposten was dat het geval. Meer dan 89% van de ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.

Bijna 9,9 miljoen Nederlanders hebben intussen hun zorgverlener(s) toestemming gegeven om hun gegevens voor uitwisseling beschikbaar te stellen voor het geval dat voor hun behandeling van belang is. Ruim 16,1 miljoen medische brongegevens zijn nu te raadplegen; een belangrijke ontwikkeling in het kader van de veilige zorg voor de patiënten in Nederland. De informatie-uitwisseling draagt bij aan de veiligheid in waarneemsituaties, reguliere medische situaties en spoedeisende situaties.

Kortom, op die momenten dat het voor de behandeling van de patiënt van belang is. Dat leidt er toe dat momenteel wekelijks 1 miljoen medische opvragingen via het Landelijk Schakelpunt worden verzonden.

De komende jaren
De ondertekenaars van het convenant hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken over het businessplan voor de komende jaren. Was het vorige convenant vooral gericht op de daadwerkelijke start van de zorginfrastructuur, het nieuwe convenant is vooral gericht op verbreding en verdieping van het gebruik van het Landelijk Schakelpunt. In 2015 werd al veelvuldig gebruik gemaakt van de zorginfrastructuur. Daarmee kwamen belangrijke ontwikkelpunten naar boven. Gebruiksgemak en toegevoegde waarde in een veilige omgeving staan voorop. Gebruikers spelen een centrale rol in de beoogde aanpassingen.