Afdeling I&T wordt strategisch geweten

Afdeling I&T wordt strategisch geweten

De afdeling die vroeger IT heette wordt nu I&T. En juist deze afdeling wordt meer en meer het strategische geweten van de organisatie.

Technologische innovaties van de afgelopen decennia hebben laten zien dat veel grote ondernemingen – maar ook hele branches – niet tegen game changers zijn opgewassen. Hét antwoord hierop is ten eerste om het innovatief vermogen te vergroten en ten tweede om fundamenteler na te denken over de toegevoegde waarde die met behulp van informatie en technologie (I&T) geleverd kan worden.

Zowel aan de ‘gebruikers’ van I&T als aan de consumenten van de organisatie. Is het u trouwens opgevallen dat die twee steeds vaker samenvallen? En keer op keer lijkt nieuwe technologie de basis achter de game changers te zijn. Maar is dat ook zo?

De knooppuntfunctie van zowel I&T als het hele bedrijf heeft de mogelijkheid om data in een veel bredere zin te analyseren: klanttypen, gedrag, zwaartepunten, maar vooral allerlei onverwachte correlaties bieden nieuwe verdienmogelijkheden. Zeker in de knooppuntfuncties kan en moet I&T de mogelijkheden van databezit, dataverzamelen, dataverrijking en data-analyse onderzoeken en laten zien. Zodat I&T samen met de business kan onderzoeken hoe deze data – tegen een flinke prijs – verkocht kunnen worden. Dat vereist een goed doordacht verdienmodel. Op dit nieuwe terrein kan er heel makkelijk iets over het hoofd worden gezien. De nieuwe I&T-afdeling zou een fantastisch mengsel moeten kunnen maken van Informatie, technologie en verdienmodellen. Kortom: het strategisch geweten van het hele bedrijf.

Lees het hele verhaal van Bart Stofberg online of in ICT/Magazine van oktober.