2min Security

Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt privacyrisico Facebook Pages

Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt privacyrisico Facebook Pages

Regering, ministeries en andere overheidsinstanties kunnen maar beter geen gebruikmaken van Facebook Pages. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens in een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) . De privacyrisico’s zijn eenvoudigweg te groot.

Vorig jaar onderzocht het ministerie van BZK of er privacyrisico’s zijn voor burgers bij de gegevensverwerking op overheidspagina’s op Facebook. In het onderzoek vond de waakhond zeven hoge risico’s voor de gegevensverwerking. Naar aanleiding van deze hoge risico’s ging het ministerie in gesprek met Meta met het verzoek deze risico’s weg te nemen. Hiertoe bleek Meta niet bereid. Daarom ligt er nu het AP-advies.

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en digitalisering): “Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse overheid op rechtmatige en zorgvuldige wijze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en rechten van burgers. Ik wil zo snel mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces, duidelijkheid van Meta hoe ze tegemoetkomen aan onze zorgen. Anders zijn we genoodzaakt, in lijn met het advies van de AP, te stoppen met onze activiteiten op Facebook Pages.”

Burgers moeten kunnen vertrouwen op een veilige en betrouwbare online omgeving, die inclusief is en waar burgers grip hebben op hun privacy en data. De Rijksoverheid wil graag gebruik blijven maken van Facebook Pages voor haar communicatie, ook gezien haar bijzondere rol bij publieke dienstverlening aan hulpbehoevende burgers of in communicatie bij crises. Het ministerie van BZK zal het advies op korte termijn met Meta bespreken.

Lees ook: