Betere afstemming CFO en CIO essentieel voor succesvolle financiële transformatie

Betere afstemming CFO en CIO essentieel voor succesvolle financiële transformatie

Nooit eerder werd de CFO zo verantwoordelijk gehouden voor het succes van het bedrijf als nu. En het vermogen van financiële teams om waarde te halen uit bedrijfsdata is essentieel om te voldoen aan de verwachtingen van de CEO. Uit onderzoek van Oracle – Modern Finance: Driving Transformation from Within – blijkt dat betere afstemming tussen CFO en CIO essentieel is als financieel managers effectief willen helpen bij financiële transformatie.

Voor het onderzoek werden 1.905 financieel beslissingsbevoegden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) ondervraagd, van wie 155 in Nederland.  Alle genoemde percentages hebben betrekking op de Nederlandse ondervraagden. Doel was de risico’s en uitdagingen te achterhalen waarmee financieel managers nu te maken hebben. 38 procent van de financieel managers beaamt dat de financiële afdeling meer en meer verantwoordelijk wordt voor het succes van het bedrijf terwijl 40 procent zegt onder toenemende druk te staan om de productiviteit te verhogen. Het bedrijf legt meer de nadruk op het stimuleren van bedrijfsgroei, meent 33 procent van de Nederlandse ondervraagden. Verder stelt 33 procent gevraagd te zijn om operationele kosten te verlagen. Intussen beaamt  65 procent van de financieel managers dat betere afstemming tussen de CIO en CFO essentieel is geworden voor het bereiken van een financiële transformatie van het bedrijf.

Daarnaast zeggen de financieel managers in het onderzoek dat verandering steeds vaker buiten het bereik van de organisatie ligt. Grote economische, geografisch- en sociaal-politieke en zelfs klimaatveranderingen hebben meer invloed op de voorspoed van het bedrijf dan ooit.

  • Meer dan de helft van de financieel managers (53 procent) maakt zich meer zorgen over de impact van de veranderingen die hun oorsprong buiten de organisatie vinden
  • Slechts 32 procent maakt zich meer zorgen over verandering van binnenuit
  • 38 procent noemt macro-economische problemen een grote risicofactor
  • Belangrijke externe veranderingsfactoren zijn voor 30 procent toegenomen concurrentie en voor 34 procent de stijgende kosten van de bedrijfsvoering

Financeteams hebben technologieën nodig waarmee ze betere afstemming tussen afdelingen realiseren en het bedrijf helpen risico’s beter te beheren. Het onderzoek toont echter aan dat na jaren van op maat maken bedrijven nu met inflexibele en ingewikkelde legacy-systemen zitten. Ze hebben bijna de grens van wat deze systemen aankunnen bereikt en hebben moeite met de veranderingen die voor hen liggen.

  • 55 procent van de financieel managers werkt met op maat gemaakte systemen die de laatste jaren steeds complexer geworden zijn
  • 41 procent zegt dat deze systemen waarschijnlijk niet in staat zijn effectief om te gaan met de eisen die de organisatie daar binnenkort aan stelt

Configureerbare systemen die flexibeler en eenvoudiger te updaten zijn, maken een kleine opmars, maar veel bedrijven zijn nog huiverig voor een overstap vanwege het potentiële risico van verplaatsing naar de cloud. 36 procent van de financieel managers verwacht dat de kosten van het laten draaien van een op maat gemaakt systeem de kosten van het overstappen naar een gestandaardiseerd systeem in minder dan een jaar overschrijden. 58 procent vindt dat gebruik van financiële software in de cloud essentieel is om zijn bredere doelstellingen van digitale transformatie te realiseren. En 56 procent zegt hiermee sneller en effectiever te kunnen innoveren.

Bij veel bedrijven heerst nog weerstand tegen verandering. 75 procent denkt dat overstappen op gestandaardiseerde, cloudgebaseerde financiële applicaties risico’s voor zijn bedrijf veroorzaakt. 36 procent vindt toenemende complexiteit in regelgeving de belangrijkste reden voor weerstand of het hebben van verschillende meningen over overstappen op een gestandaardiseerd systeem.Voor 30 procent blijven de voordelen en de return on investment (ROI) onduidelijk. En32 procent beaamt dat een gebrek aan afstemming tussen finance en andere afdelingen verandering belemmert.