3min Zorg

Draadloze monitoring premature baby’s

Draadloze monitoring premature baby’s

De afdeling neonatologie van Máxima MC (MMC) zet in op een innovatie die een aanzienlijke verbetering van zorg belooft voor te vroeg geboren baby’s. De introductie van de ‘Bambi Belt’ maakt deze revolutionaire stap mogelijk. Het gaat om een draadloos bandje ontworpen door Bambi Medical. Dit vervangt traditionele plakelektrodes bij baby’s in een couveuse.

Momenteel worden plakelektrodes vastgemaakt op de kwetsbare huid van een te vroeg geboren baby. Dit veroorzaakt pijn en stress voor de baby. Maar ook stress en ongemak voor ouders, artsen en verpleegkundigen. De Bambi Belt komt als een veelbelovende oplossing om dit te verhelpen.

Men bevestigt het draadloze bandje rond de middel van de baby. De Bambi Belt maakt gebruik van geavanceerde sensortechnologie om nauwkeurig de hartactiviteit en adempauzes te meten. “In een pilotfase hebben we de mogelijkheid om bij twee baby’s tegelijk de Bambi Belt te gebruiken. De eerste indruk van het meten zonder plakelektroden is positief”, aldus Heidi van de Mortel, verpleegkundige neonatologie, techniek &innovatie. “Deze innovatie betekent voor pasgeborenen meer comfort, geen huidirritatie en geen verstoring van de slaap. Baby’s kunnen met de Bambi Belt pijn- en stressvrij bewegen, wat bijdraagt aan een positieve ontwikkeling.”

Inzet slimme technologie verbetert zorg

Een ander hulpmiddel om stress bij ouders en kind te verminderen, is buidelen. Bij buidelen is er huid-op-huidcontact tussen de baby en een ouder. De positieve effecten van buidelen bij baby’s zijn wetenschappelijk bewezen. Tijdens het buidelen kan het traditionele gebruik van slangen en snoeren een belemmering vormen. Door de Bambi Belt kunnen ouders makkelijker hun baby uit de couveuse halen en vrijer genieten van dit essentiële contactmoment. Zo zie je hoe slimme technologie een bijdrage levert aan het verbeteren van de ouder-kind-hechting.

Het ontstaan van de Bambi Belt

In 2010 startte in MMC het promotieonderzoek van de ‘Smart Jacket’, in samenwerking met de TU Eindhoven, onder leiding van hoogleraar en neonatoloog Sidarto Bambang Oetomo. Het doel was om een betrouwbaar en draadloos monitoringapparaat te ontwerpen dat de hartactie en ademhaling van te vroeg geboren baby’s meet. Na het succesvol afronden van het promotietraject besloot Bambang Oetomo om voort te bouwen op deze veelbelovende technologie. Daarom richtte hij Bambi Medical op, met als doel het prototype door te ontwikkelen tot een succesvol eindproduct. MMC is het eerste ziekenhuis waar draadloze monitoring van premature baby’s plaatsvindt met de Bambi Belt.

Toekomstperspectief

Momenteel gaat het nog om een pilot, waarin de komende maanden in totaal 50 baby’s gedurende 10 dagen gemonitord worden met de Bambi Belt. “Hiermee willen we onderzoeken wat de toegevoegde waarde van de Bambi Belt kan zijn in de zorg. We weten dat de Bambi Belt op een betrouwbare manier hartactiviteit en adempauzes kan meten. Nu gaan we testen hoe dat in de dagelijkse zorg werkt voor zorgverleners en ouders”, sluit Van de Mortel af.