2min Personeel

Fontys ICT verkent uitbreiding lectoraten

Fontys ICT verkent uitbreiding lectoraten

Toegepast onderzoek neemt een steeds belangrijkere rol in binnen het hoger beroepsonderwijs. In de koppeling tussen onderwijs en onderzoek spelen lectoraten een centrale rol. En met het afronden van het lectoraat Open Educational Resources (OER) in 2022, kijkt Fontys ICT naar de toekomst in het voorbereiden van nieuwe lectoraten gericht op de brede en snelle ontwikkeling van het ICT-werkveld.En op het groeiende belang van AI en privaat-publieke samenwerkingen.

Starten met lectoraten

Het oprichten van een lectoraat is een gedegen proces, waar de nodige voorbereiding en verkenning voor plaatsvindt. Fontys zoekt hierin nadrukkelijk de koppeling op met maatschappelijke belangen en behoeftes, waarbij zorgvuldig overwogen wordt waar de aandacht op moet liggen.

ICT is een uitdagend werkveld voor onderzoek, omdat het vaak langer lopende proces van onderzoek moeilijk in de pas te brengen is met de razendsnelle innovatieomloop in ICT. Drie kandidaat-lectoren zijn daarom aangesteld om lectoraten voor te bereiden, te weten Herman Jurjus, Mark Madsen en Simona Orzán. Zij treden hiermee in de voetsporen van het lectoraat OER van Robert Schuwer, dat zich richtte op de ontwikkeling van het onderwijs dat nodig is voor ICT van nu.

Een breed en beweeglijk lectoraat

Herman Jurjus en Mark Madsen verkennen een bijzonder type lectoraat; een breed lectoraat dat wendbaar kan optreden bij veranderingen in het werkveld, zoals low-code/no-code (faciliteren van een eenvoudiger ontwikkelproces met minder/geen code) en de groeiende rol van cybersecurity. De grenzen tussen disciplines vervagen en daarmee de behoeften vanuit onderwijs en onderzoek. Een breed lectoraat is bijna is bijna een noodzaak.

AI voor biodiversiteit

Simona Orzán is binnen het bestaande lectoraat AI & Big Data betrokken bij een veelvoud aan projecten, maar zal nu voorbereiding treffen voor een nieuwe lijn hierbinnen. Mogelijk in de vorm van een lectoraat of lectorspositie. Het bestaande lectoraat AI & Big Data onder Gerard Schouten heeft een uitdaging vanwege de brede impact van AI. Specialisatie kan hierin een uitkomst bieden en met name het inzetten van AI voor biodiversiteit en natuurmanagement biedt kansen.

De verkenning van nieuwe lectoraten vormt deel van de toekomstvisie vanuit Fontys ICT om een (internationale) spilfunctie in te nemen als kennisintituut in de regio in toegepaste ICT-vraagstukken. Vertegenwoordiging in de vorm van lectoraten maakt daar een noodzakelijk onderdeel van uit.