Hulpverleners ervaren problemen met mobiele technologie

Hulpverleners ervaren problemen met mobiele technologie

Mobiele technologie en apparaten worden dagelijks gebruikt door hulpverleners – van preventie en paraatheid tot respons en herstel. 84% van alle hulpdiensten in Nederland geeft echter aan dat ze verschillende problemen hebben met hun mobiele apparaten. Als gevolg hiervan roept een opmerkelijke 71% op om de technologieën die ze op het veld gebruiken te optimaliseren om snellere responstijden te garanderen. Zo meldt bijvoorbeeld 50% van de Nederlandse respondenten problemen met apparaten en apps die leiden tot vertragingen bij het verkrijgen van vereiste informatie. Dit blijkt uit onderzoek van Soti.

Bijzondere zorg baart het feit dat 27% van de Nederlandse respondenten aangeeft dat het langer dan 30 minuten duurt om problemen met mobiele apparaten op te lossen. Vooral in kritieke situaties brengt dit een latent gevaar met zich mee. Met name voor degenen die hulp nodig hebben. Daarnaast gebruikt bijna de helft (44%) van de Nederlandse hulpverleners ook hun privéapparaten op het werk. Dit uit frustratie over de problemen die ontstaan met de apparaten die door hun werkgever worden verstrekt. Of omdat ze helemaal geen bedrijfsapparaten hebben.

Modern Enterprise Mobility Management

De resultaten van het onderzoek behandelen ernstige problemen zoals apparaatuitval, vertraagde samenwerking en onvolledige rapportage. Ze onderstrepen de voortdurende noodzaak van digitalisering in de noodhulpdiensten. Om deze uitdagingen aan te pakken, is de oprichting en implementatie van een krachtige Enterprise Mobility Management (EMM) oplossing cruciaal.

Het maakt het mogelijk voor noodhulpdiensten om elk apparaat veilig te beheren, ongeacht de vorm of het besturingssysteem, gedurende de hele levensduur – van implementatie tot buitenbedrijfstelling – ongeacht tijd en locatie. Dit geeft organisaties in dit werkgebied transparantie en controle over waar hun bedrijfskritieke mobiele apparaten zijn, wat ze doen, in welke technische staat ze verkeren, hoe ze zich gedragen en aan welke beveiligings- of compliance-risico’s ze kunnen worden blootgesteld.

Langzame digitalisering,/h4>
Het nieuwe SOTI-onderzoek beschrijft dat alle Nederlandse hulpdienstmedewerkers nog steeds de traditionele methode van pen en papier gebruiken voor minstens een deel van hun zaken, en meer dan de helft doet dat voor de meerderheid van de zaken (60-100% van de zaken). Deze verouderde aanpak brengt echter aanzienlijke gevaren met zich mee. Met name het risico op het verlies van informatie, verouderde gegevens of menselijke fouten.

Hoewel de overgang naar mobiele apparaten en applicaties traag verloopt, delen noodhulpteams nog vaak apparaten. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om een oplossing te hebben waarmee men dit snel, veilig en gemakkelijk van dienst naar dienst doet. Gemiddeld wordt 37% van de door werkgevers uitgegeven apparaten gedeeld. Dat zijn vooral robuuste handhelds en tablets en notebookcomputers (54%).

Vertrouwen op en in technologie

Net zoals de bevolking op ze vertrouwt in kritieke situaties, moeten eerstehulpverleners op het veld ook kunnen vertrouwen op de beschikbare technologie en apparaten. Echter, 42% van de respondenten in Nederland gaf aan dat problemen met apparatuur leiden tot verhoogde stressniveaus. Ofwel voor henzelf, of voor hun gehele team.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor noodhulpdiensten moeten daarom zo snel mogelijk reageren. En de juiste technologische maatregelen nemen. Dit om de tevredenheid van hun werknemers te verhogen. En wel door vermijdbare stressfactoren te verminderen. Dit zal zowel hun moraal versterken als de kwaliteit van hun werk verbeteren, evenals helpen bij het werven, trainen en behouden van personeel, wat zowel ten goede komt aan eerstehulpverleners als aan degenen die dringend hulp zoeken.