2min Zorg

IZER brengt ketenzorg ouderen in kaart

IZER brengt ketenzorg ouderen in kaart

Een groot deel van de zorgkosten wordt besteed aan chronisch zieken en ouderen. Hoe beter je deze groepen in kaart hebt en hoe strakker de zorgprocessen rondom deze mensen zijn geregeld, hoe lager de kosten en hoe hoger de kwaliteit van zorg. In Rotterdam passen ze de lessen die zijn geleerd met ketenzorg aan chronisch zieken nu ook toe op kwetsbare ouderen. Een blik achter de schermen.

Iedereen die betrokken is bij ouderenzorg weet al jaren dat ze intensiever moeten gaan samenwerken en informatie beter moeten delen. In de praktijk is het nog nergens echt goed van de grond gekomen. Het aantal betrokken partijen is groot, de zorgketen complex en de situatie van een oudere is niet alleen afhankelijk van diens gezondheid, maar ook van diens welzijn en sociale netwerk. Een partner die wegvalt kan plotseling zorgen voor grote toename van de zorgbehoefte.

“Wij willen die complexe ketenzorg in kaart brengen en de communicatie tussen die schakels faciliteren,” steekt Eric Scheppink, directeur van IZER (Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond), van wal.

Dat is geen sinecure in zijn regio met meer dan veertig ouderenzorgorganisaties (VVT), zes ziekenhuizen, honderden huisartsen en nog veel meer paramedische beroepen zoals diëtisten, fysiotherapeuten, podologen/pedicures en ga zo maar door. Daarnaast zetten de gemeentes in de regio ook nog eens vele wijkteams in, in Rotterdam alleen al circa 42. Kortom: het aantal stakeholders is gigantisch. De vraag is: hoe zorg je dat al die partijen met elkaar kunnen communiceren, op een manier waarbij de privacy van de patiënt/cliënt wordt gerespecteerd?

lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van maart 2015