Kabinet geeft extra geld voor innovaties micro- en nano-elektronica

Kabinet geeft extra geld voor innovaties micro- en nano-elektronica

Het kabinet stelt 230 miljoen euro ter beschikking voor innovaties in Nederlandse micro- en nano-elektronica. Het gaat om IPCEI’s, Important Project of Common European Interest:  innovaties die nog niet op de markt zijn. Dat zijn bijvoorbeeld radar- en 6G-technologie, geavanceerde machines en testsystemen voor de halfgeleiderindustrie.

In juni 2023 verleende de Europese Commissie al goedkeuring voor steun (8,1 miljard euro publieke, 13,7 miljard euro private investeringen) aan 68 projecten in 14 EU-landen waaronder Nederland.

Halfgeleiders zijn onmisbaar voor de moderne, digitale en duurzame samenleving die Nederland wil zijn. Er is bijna geen apparaat dat zonder halfgeleiders functioneert. Ze zitten bijvoorbeeld in een betaalpas, elektrische tandenborstel, datacenters, computers, fabrieken, straaljagers, auto’s, echo apparatuur, MRI-scanners. Vooruitgang in microchips is hard nodig voor nieuwe ontwikkelingen in verduurzaming, gezondheidszorg, landbouw en veilige communicatie.

Sinds eind september 2023 is ook de EU Chips Act in werking. Hiermee wordt de productie en innovatie van microchips in de Europese Unie gestimuleerd. Dat moet leiden tot voldoende beschikbaarheid van microchips voor Europese producten, betrouwbare toelevering, minder afhankelijkheid van andere landen en de ontwikkeling van de meest innovatieve oplossingen.
Nederlandse IPCEI-projecten halfgeleiderindustrie

Voor vier goedgekeurde innovatieve Nederlandse projecten, waaraan meerdere bedrijven en kennisinstellingen meewerken, is nu financiering toegekend. Het betreft radar- en 6G-technologie (beiden onder leiding van NXP), het realiseren van de nieuwste machines voor geavanceerde halfgeleider productie (project onder leiding van ASML) en volledige geautomatiseerde testsystemen (onder leiding van Nearfield Instruments). Het vijfde door de EU goedgekeurde Nederlandse project onderzoekt alternatieve financiering, omdat de Nederlandse IPCEI-subsidie hiervoor onvoldoende is.
6G-technologie

Het betreft de ontwikkeling van de volgende generatie microchips (halfgeleiders) door NXP. Dit zijn chips die in staat zijn om doorlopend tussen een voorwerp en zijn omgeving te communiceren via 6G-technologie. Belangrijk voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de energietransitie.

Radartechnologie

Dit project draait om digitale radartechnologie in microchips op hogere frequenties door NXP. Het doel is de ontwikkeling van een nieuw type chip die de functie van zender, verwerker en ontvanger (transceiver en processor) van informatie combineert. Een dergelijk ontwerp biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld industrie, landbouw en gezondheidszorg.

Om de kleinste chips met meer functies, minder materiaal- en energieverbruik te kunnen produceren, zijn steeds betere machines nodig. ASML is de volgende generatie chipproductiemachines, die hiervoor nodig zijn, aan het ontwikkelen.

Via dit project komt een machine beschikbaar voor Europese (kennis)partners. Zij kunnen zo kennis opbouwen om te komen tot de volgende generaties chips.

Geautomatiseerd testsysteem

Nearfield Instruments werkt aan een volledig geautomatiseerd testsysteem. Met de mogelijkheid om steeds kleinere chips te maken, moet ook de inspectie en het testen in deze ontwikkeling mee om de kwaliteit ervan te garanderen.

De mkb-onderneming werkt aan een volledig geautomatiseerd testproces met de grootste precisie op deze kleine structuren. Dit levert veel tijdwinst op in de productie van betrouwbare microchips.

ICPEI’ zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU. Naast halfgeleiders gaat het om onder meer waterstof en cloudinfrastructuur. Deze projecten gaan nu van start en zijn van groot belang voor de banen en inkomsten van (over)morgen. Deze staatssteun aan individuele bedrijven is beperkt tot alleen de noodzakelijke en proportionele steun, zonder gezonde (markt)concurrentie te verstoren.

Lees ook: