3min Personeel

Laaggeletterde ouders kunnen oefenen met De Schoolapp

Laaggeletterde ouders kunnen oefenen met De Schoolapp

Steeds meer basisscholen gebruiken een schoolapp. Daarmee informeren zij de ouders en verzorgers van de kinderen over allerlei schoolzaken. In Nederland heeft 1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook niet goed omgaan met computers en smartphones.

Deze ouders en verzorgers vinden het moeilijk om die schoolapp te gebruiken. Zij missen daardoor belangrijke informatie over hun kind(eren) op school. Daarom ontwikkelde Stichting Lezen en Schrijven met onder meer Oefenen.nl ‘De Schoolapp – Het Spel’. Het spel heeft een spelbord en een digitaal onderdeel. Met dit spel kunnen ouders oefenen met het gebruik van de schoolapp. De Nationale Postcode Loterij maakte de ontwikkeling van dit spel mogelijk met een extra bijdrage aan Stichting Lezen en Schrijven.

De Schoolapp – Het Spel

Met het spel worden ouders en verzorgers meer bewust van het bestaan van de schoolapp. Door het spel raken zij meer vertrouwd met het gebruik van de app. En ervaren ze het nut en de voordelen van de app. Ook verlaagt het spel de drempel voor ouders en verzorgers om de echte schoolapp te gebruiken. Ouders en verzorgers leren verschillende soorten berichten herkennen. En ze leren wat er van ze verwacht wordt na het lezen van een bericht.

Taalniveau A2

Bijvoorbeeld: iets vertellen aan je kind, contact opnemen met school of je kind iets meegeven naar school. Verder oefenen spelers van het spel met het gebruiken van een schoolapp en het uitvoeren van specifieke taken. Zoals een ziekmelding doorgeven, iets opzoeken in de agenda of zich aanmelden voor een oudergesprek. Het spel is er voor ouders en verzorgers met Nederlands als moedertaal of met een andere moedertaal. Het spel is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf taalniveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1. Basisscholen kunnen het spel inzetten op ouderavonden om een schoolapp te introduceren. Het spel kan ook als verdieping ingezet worden bij (digi)taallessen.

App vaak ingewikkeld

“Stichting Lezen en Schrijven zoekt altijd nieuwe manieren om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken. En hen aan te moedigen om te blijven leren.” Dat zegt Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven. Zij weet uit gesprekken met laaggeletterde ouders dat het gebruiken van de schoolapp voor hen vaak ingewikkeld is. En daardoor vermeden wordt.

“Veel communicatie vanuit de school gaat echter juist via die app. Deze ouders wilden we eens op een andere manier laten kennismaken met de schoolapp. Zodat zij informatie en werkwijze van de schoolapp zich op een plezierige manier eigen maken. We kregen voor dit project een hele mooie bijdrage van de Postcode Loterij. Met partners, zoals Oefenen.nl, ontwikkelden we ‘De Schoolapp – Het Spel’. Hiermee kunnen we op een nieuwe manier mensen motiveren om zich te blijven ontwikkelen en hun basisvaardigheden verbeteren. En meer mensen kunnen op deze manier betrokken zijn bij de schoolzaken van hun kinderen.”