3min Security

Meer mensen beschermen online persoonsgegevens in 2023

Meer mensen beschermen online persoonsgegevens in 2023

In 2023 zei 89 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder maatregelen te treffen om hun online persoonsgegevens op internet te beschermen. In 2021 was dat 82 procent. Het gaat dan volgens het CBS vooral om beperking van toegang tot profielgegevens en berichten op social media.

Nederland loopt voorop in Europa in het beschermen van persoonlijke informatie op internet. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit onderzoek vindt in alle EU-landen op dezelfde manier plaats.

Nederlanders waren voorzichtiger met persoonlijke gegevens op internet plaatsen dan twee jaar eerder. Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78 procent de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd (70 procent in 2021). daarnaast heeft 70 procent de toegang tot profielgegevens beperkt (tegen 55 procent in 2021). Ruim zestog procent van de bevolking stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68 procent.

Ouderen beschermen het minst vaak online persoonsgegevens

Van de 65-plussers is 74 procent actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie op internet. Van de 12- tot 65-jarigen doet 93 procent dit. 75-plussers beschermen persoonlijke informatie op internet het minst vaak. Zestig procent doet dit.
Wel zeggen alle leeftijdsgroepen zorgen te hebben over het bijhouden van hun online activiteiten.

Zestig procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf bijvoorbeeld aan een beetje bezorgd te zijn dat anderen hun online activiteiten bijhouden. In 2021 was dit nog 55 procent. In dat jaar was 30 procent hier helemaal niet bezorgd over. Twee jaar later was dat 25 procent.

Dit resulteert echter niet altijd in verandering van de instellingen van computer, tablet of telefoon om cookies te voorkomen of te beperken. Zowel in 2021 als in 2023 deed ruim de helft van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder dit wel. Ook zeggen niet meer mensen software te gebruiken die zorgt dat online activiteiten niet of beperkt gevolgd kunnen worden. Zeker 32 procent deed dat in beide jaren.

Nederland Europees koploper beveiliging persoonsgegevens

Nederland had in 2023 van alle EU-landen het hoogste percentage mensen van 16 tot 75 jaar dat maatregelen nam om online persoonsgegevens te beschermen (92 procent). Het EU- gemiddelde was 67 procent. Onder de Nederlandse bevolking had 81 procent de toegang tot online locatiegegevens beperkt of geweigerd. Ook dit is verreweg het hoogste binnen de Europese Unie. Ook controleren Nederlanders, vaker dan andere Europeanen, de veiligheid van een website voordat ze persoonlijke gegevens achterlaten.

Beschermen van persoonsgegevens (% personen van 16 tot 75 jaar)
 • Nederland 92
 • Finland 91
 • Ierland 82
 • Tsjechië 82
 • Denemarken 81
 • Spanje 79
 • Malta 78
 • Oostenrijk 75
 • Zweden 75
 • Hongarije 72
 • Portugal 72
 • Estland 72
 • Frankrijk 70
 • Luxemburg 70
 • Duitsland 66
 • Griekenland 65
 • Cyprus 65
 • België 64
Lees ook:
 • Digital Trust Center (DTC) groeit in bereik
 • On Premise: voordelen en overwegingen