Nu ook videobellen met Belastingdienst

Nu ook videobellen met Belastingdienst

Iedereen kan sinds begin oktober een afspraak maken voor een digitaal bezoek aan de Belastingdienst met de introductie van videobellen. De dienst wil de bereikbaarheid voor burgers en zzp’ers vergroten.

“We sluiten beter aan bij de behoefte van mensen om zélf te kiezen hoe zij het contact met de Belastingdienst willen hebben”, legt unitdirecteur Dienstverlening Bjorn Meijer uit. Dit kanaal geeft  meer keuzevrijheid, want mensen hebben zélf de regie over het contact met de Belastingdienst.

Tijdens het gesprek neemt de Belastingdienst niets op. De klant mag dit overigens ook niet doen. Dit waarborgt de privacy tijdens het gesprek.

Proef

Vast inzetten van videobellen is een vervolg op een proef tijdens de coronapandemie. “Onze collega’s hielpen destijds mensen met het online invullen van hun belastingaangifte. Deze hulp is nu officieel uitgebreid met videobellen. Dit is een digitale balie waar mensen verschillende vragen over hun belastingzaken kunnen stellen. Naast hulp bij aangifte helpen we mensen met zorg- of huurtoeslag of een betalingsregeling”, geeft Bjorn aan.

Iedereen kan een afspraak maken via de contactpagina op de website van de Belastingdienst of via de BelastingTelefoon. Daarbij is het niet nodig om een apart programma te downloaden. Bjorn: “In de afspraakbevestiging per mail staat een beveiligde link naar de afspraak. Die automatische verbinding werkt direct.”

Persoonlijk gesprek

Medewerker Dienstverlening Monique herinnert zich een ontroerend moment waarbij ze videobelde met een meneer met een beperking. Hij kon moeilijk naar kantoor komen. Op deze manier voerde hij toch een persoonlijk gesprek en kon zij hem in de ogen aankijken. “Het gaf mij zo’n fijn gevoel dat ik hem echt kon helpen.” Ook sprak ze een mevrouw die ziek in de woonkamer zat met twee kinderen op de achtergrond. Deze afspraak kon ook op deze manier doorgaan en had ze geen oppas nodig. “Zowel voor deze mevrouw als voor ons een win-win situatie.”

Naast de reistijdbesparing is er nog een voordeel. Met videobellen kan de burger ook een familielid of adviseur uitnodigen om in te bellen.“Ik maak mee dat kinderen hun ouders helpen tijdens een gesprek. Het is een uitkomst voor gezinnen en mantelzorgers”, vindt Monique.

Breder publiek

Ook Bjorn ervaart dat mensen snel gewend raken aan videobellen met de Belastingdienst. “Zij kijken vanuit hun eigen huis graag mee met alle handelingen, als medewerkers hun scherm delen. Het biedt niet alleen gemak, maar maakt persoonlijk contact toegankelijker voor een breder publiek.”

Lees ook: