“De ICT-inhaalslag was prachtig, maar ook zwaar”

Elmer Kwidama

Elmer Kwidama verkoos de functie van Manager ICT & Information management bij het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) in Willemstad boven een beter betaalde baan in de financiële sector. “Dit leek me veel boeiender en maatschappelijk relevanter.” De vervanging van het 165 jaar oude ziekenhuis door het nieuwe Curaçao Medical Center in 2019 bood bovendien extra uitdagingen.

Kwidama wilde in Nederland procesengineering studeren. Maar omdat computertechnologie steeds dominanter, koos hij voor IT. “In Rotterdam heb ik IT op de MTS gedaan en toen de Hogeschool in Den Haag. Ik ben nu bijna twintig jaar terug op het eiland.”

Hoe kwam u in het ziekenhuis?

“Bij terugkomst werkte ik voor een offshore bank. Ik had het wel gezien in deze sector en kon als IT-Manager bij het Sint Elisabeth ziekenhuis aan de slag. Ik werkte er acht jaar met plezier, maar was blij met de overgang naar het nieuwe Curacao Medical Center (CMC). Wat dit werk voor mij zo aantrekkelijk maakt zijn de enorme uitdagingen en vernieuwingen in de zorg, specifiek hier met de overgang van oud naar nieuw. Dat is bepaald geen zachte landing geweest. Wij kwamen uit een omgeving van losstaande systemen met gebrekkige toegang tot applicaties en data. De inhaalslag met IT was prachtig, maar ook heel zwaar. Inmiddels zijn wij qua dienstverlening en IT in een redelijk stabiele situatie terechtgekomen en ver gevorderd in het optimalisatietraject. Er staat zelfs een migratie gepland van ons huidige EPD-systeem van Chipsoft.”

Onlangs schreef ICT/Magazine nog over de machtspositie van Chipsoft. Wat merkt u daarvan?

“Ik zag de tv-documentaire, maar in verregaande beschuldigingen kan ik me niet vinden, wel in de nadelen van de monopolistische status van Chipsoft. Je kunt nauwelijks over prijzen onderhandelen. Ze staan ons goed bij, maar het betreft een strakke en zakelijk relatie. Elk aanpassing, klein of groot, verloopt via een opdrachtbevestiging. We moeten altijd eerst langs de kassa. We kennen gelukkig ook andere relaties met leveranciers waarbij niet alles zich hoeft te vertalen in een offerte. We betrekken vrijwel alle technologie uit Europa, vooral Nederland.”

Het ziekenhuis telt 250 bedden, welk IT-budget heeft u, met welke groei?

“Zo’n 5 miljoen Antilliaanse gulden per jaar (€ 2,5 miljoen). De kosten lopen op, zeker met de huidige inflatie en digitale optimalisering. Er komen meer diensten bij, zoals de integratie van de afdeling oogheelkunde in het EPD en het gehooronderzoek van de KNO-afdeling. Je komt tot een vorm van procesautomatisering met koppeling van EPD met deelsystemen. De onderzoeken worden in het EPD als een order aangemaakt en de onderzoekresultaten komen in het EPD beschikbaar. Het EPD is leidend en na het inloggen kan elke arts op basis van zijn specialisme, per patiënt direct alle onderzoeken terugzien en informatie aanpassen of aanvullen. Alle onderzoeken worden in de PACS van Sectra opgeslagen. Het is CMC tot nu toe gelukt om één PACS te gebruiken voor de opslag van diverse type onderzoeken.”

Past u de organisatie aan?

“Ook dat is gebeurd, na vraag daartoe uit de organisatie. De ICT-afdeling telt zo’n twintig medewerkers en is onderverdeeld in drie clusters – applicatiebeheer, systeemintegratie en infrastructuur – elk onder de leiding van een coördinator. Met die drie clusters kan ik efficiënt werken en leidinggeven. De schaal is kleiner dan bij Nederlandse ziekenhuizen, dus iedereen is in wezen een specialist op zijn gebied. Het is wel een uitdaging om voldoende ICT-specialisten aan te trekken. De salarissen in Curaçao liggen lager dan in de VS of Nederland. Bovendien kun je hier in de andere sectoren als ICT’er meer verdienen Daar staat tegenover dat het leven hier aangenaam is en we minder belasting betalen in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Ons verloop is heel gering, want de zorg is en blijft een mooie werkomgeving.”

Beveiliging van zorgsystemen is veel zwaarder geworden. Ook bij uw ziekenhuis?

“Zeker, want de bedreigingen van vooral ransomware zijn enorm. We hebben security vanuit Nederland en op Curaçao zelf voor de HiX-omgeving van Chipsoft en van de kantooromgeving. Die twee systemen werken nauw samen, maar systemen zijn met een firewall gescheiden. We voegen nog een ervaren internationale partij toe voor additionele monitoring van zowel apparatuur als administratieve systemen.”

Wat staat er nog meer op het vuur voor 2023?

“De systemen naderen een levensduur van vijf jaar en het wordt tijd voor vernieuwingen van zowel hard- als software. Ons EPD willen we migreren naar de nieuwste versie en ook de cloud-systemen gaan we opschalen. Ondertussen krijgen we vragen voor datagebruik uit de zorg en ondersteunende diensten. Dat wordt een volgende slag. De bestaande datawarehouse-systemen moeten verder uitgebreid worden. Het CMC wil een ‘data driven’ ziekenhuis worden. Daarvoor zetten we een task force op en breiden de IT-afdeling uit met een vierde cluster: business intelligence. Die gaat dashboards ontwikkelen om de zorg te ondersteunen.

We beginnen met het generen van overzichten uit eigen data en in fase 2 gaan wij onze eigen data combineren met data uit externe bronnen. In fase 3 kunnen we door toepassing van artificial intelligence prognoses uitbrengen, zodat het ziekenhuis beter kan anticiperen en vroegtijdig maatregelen kan nemen.”

Hebben zich tijdens al deze veranderingen nog calamiteiten voorgedaan?

“Ja, één keer. Tijdens het draaien van de ICT-productie vanuit een datacenter op afstand, viel de verbinding weg. De back-up verbinding fungeerde niet door een onjuiste automatische overnameprocedure. Dat is gecorrigeerd en we testen dit en breiden de back-up voorzieningen uit, want zoiets wil ik nooit meer meemaken…”

 

Lees ook:

Gerelateerde berichten...