Online omzet blijft achter bij groeiende online investeringen

Online omzet blijft achter bij groeiende online investeringen

Nederlandse bedrijven verwachten binnen twee jaar meer geld uit te geven aan online dan offline communicatie. Nu gaat 62% van de communicatiebudgetten naar offline communicatie versus 38% voor digitale communicatie. In 2018 wordt meer dan de helft (53%) van het communicatiebudget toegekend aan online-activiteiten. De online omzet blijft echter achter. Dat blijkt uit het onderzoek naar online en offline communicatiebestedingen onder bedrijven met minimaal 50 medewerkers dat Conclusr Research in opdracht van Episerver recentelijk telefonisch heeft uitgevoerd.

Wat opvalt, is dat gerealiseerde omzet uit online activiteiten achter blijft op gedane investeringen. Waar doelstellingen rondom het informeren en verhogen van het aantal online bezoekers veelal wel gehaald worden, blijft het genereren van directe online omzet achter met een rapportcijfer 6,1 op een schaal van 1 tot 10.

Maatwerk communicatie richting de individuele bezoeker van de website van een bedrijf blijkt vooralsnog een flinke uitdaging te zijn, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. 39% van de ondervraagden marketingmanagers is niet tevreden over de afstemming van relevante content op de juiste doelgroep. Slechts 4% van de respondenten heeft een eCommerce oplossing in gebruik. De online omzetverwachtingen zijn daarentegen hooggespannen. Op dit moment realiseert het bedrijfsleven 22% van haar omzet uit online-activiteiten. Naar verwachting groeit dat percentage naar 30% online omzet in 2018.

Informeren van de bezoeker is nog altijd de voornaamste doelstelling om online aanwezig te zijn. Nieuwe leads genereren is bij één op de vijf bedrijven een primaire reden om online actief te zijn. Verder werkt men aan de naamsbekendheid van bedrijf of product door middel van online inspanningen. Organisaties zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop bezoekers worden ingelicht. Ook zijn bedrijven positief over de toename van het aantal website bezoekers.

“Genereren van substantiële omzet door online inspanningen vormt, blijkens de onderzoeksresultaten een grote uitdaging. Blijkbaar is de interactie die hiervoor nodig is eenvoudiger in de fysieke wereld te organiseren dan online. Het lijkt erop, dat kennis, tijd, ervaring en de juiste technologie ontbreekt om online inspanningen verder te verbeteren. Maar liefst 34% van de bedrijven heeft hun website meer dan twee jaar geleden grondig aangepakt. Snelle veranderingen in het online consumentengedrag vragen klaarblijkelijk om veel intensiever onderhoud.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek werd in opdracht van Episerver uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Conclusr Research. Dit in de vorm van telefonische interviews met 200 communicatiefunctionarissen en marketingmanagers van bedrijven met meer dan 50 werknemers. Deze organisaties kwamen uit commerciële sectoren zoals de groothandel, detailhandel, grootwinkelbedrijf, transport en logistiek, zakelijke en financiële dienstverlening. Het onderzoek is afgerond in april 2016.