Overheid geeft voorrang aan 10 cruciale technologieën

Overheid geeft voorrang aan 10 cruciale technologieën

Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het kabinet gaan voorrang geven aan tien cruciale technologieën. Die zijn nodig voor de Nederlandse banen en inkomsten van de toekomst, oplossen van maatschappelijke uitdagingen en onze nationale veiligheid.

Dat staat in de Nationale Technologiestrategie waarmee de ministerraad op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vrijdag akkoord ging. Ondernemers, onderzoekers en overheid hebben gezamenlijk op een rij gezet voor welke technologieën en markten de grootste kansen voor Nederland liggen. Door daarin te investeren, wordt het (toekomstig) verdienvermogen sterker en ongewenste afhankelijkheden en maatschappelijke uitdagingen aangepakt. Zo is technologisch leiderschap haalbaar.

De ambities voor deze technologieën zijn afzonderlijk uitgewerkt, inclusief een doelstelling welke positie Nederland in 2035 moet hebben bereikt. Zoals wereldwijd toonaangevend zijn met het ontwikkelen en produceren van geïntegreerde fotonica of in de EU-kopgroep zijn qua fabricage en commercialisatie van quantumtechnologie. De tien technologieën waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de komende jaren de meeste kansen kunnen gaan benutten zijn:

1) optica en geïntegreerde fotonica
2) quantum
3) groene chemische productieprocessen
4) biotechnologie gericht op moleculen en cellen
5) beeldvormingstechnologie
6) (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten)
7) kunstmatige intelligentie (AI) en data
8) energiematerialen
9) halfgeleiders
10) cybersecurity

Minister Adriaansens: “We moeten keuzes maken, omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met allerlei schaarstes op het gebied van energie, grondstoffen/halfproducten, personeel en ruimte. Andere landen zetten bovendien ook strategisch in op innovatieve technologieën. Nederland heeft met een sterke kenniseconomie als handels- en innovatieland een voorhoedepositie. Met deze strategie en gerichte investeringen kunnen we dat ook in de toekomst blijven. Dat is van groot belang voor een leefbaar en veilig Nederland, maar ook omdat we eerst moeten verdienen om te kunnen verdelen.”

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologiegebieden waar Nederland een sterke wetenschappelijke positie heeft en waarin men de komende jaren grote maatschappelijke en economische impact verwacht. Deze technologieën zijn breed toepasbaar in (toekomstige) innovaties en sectoren. Ze spelen een belangrijke rol in de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) waarbinnen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties gezamenlijk jaarlijks 5,7 miljard euro inzetten op innovatie.

Lees ook: