2min Security

Zoekwoorden geven techbedrijven veel te veel macht

Zoekwoorden geven techbedrijven veel te veel macht

Zoekwoorden die gebruikers invoeren in zoekmachines zoals Google vormen een reëel gevaar voor onze privacy. Deze informatie wordt naast verzameld ook gebruikt door bedrijven voor commerciële doeleinden. Gebruikers zijn daardoor kwetsbaar voor manipulatie.

Zoekwoorden lijken op het eerste gezicht onschuldig. In werkelijkheid vertellen ze volgens Pandora Intelligence veel over onze identiteit, verlangens en angsten. Sterker, er zijn meerdere gevallen bekend waarbij mensen geïdentificeerd konden worden op basis van hun zoekopdrachten. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) was een belangrijke stap in de bescherming van persoonsgegevens, maar het blijkt niet voldoende om de complexiteit van privacyvraagstukken rond zoekgedrag aan te pakken.

Zoekwoorden verschaffen inzicht in zeer persoonlijke aspecten van iemands leven. Denk aan gezondheidsproblemen, politieke voorkeuren of seksuele geaardheid. Gebruikers delen deze gevoelige informatie vaak onbewust met zoekmachines. Tegelijkertijd zijn ze terughoudender én steeds wantrouwender met het verstrekken van informatie aan de overheid. De ironie is: in een democratische samenleving hebben we tot op zekere hoogte controle over onze overheid. De controle over hoe techbedrijven met onze gegevens omgaan is echter veel beperkter.

We zijn volgens Pandora Intelligence inmiddels in een situatie beland waarbij bedrijven achter zoekmachines meer weten over burgers dan hun eigen regering. Hierdoor wordt de macht en invloed die deze corporaties hebben op individuele vrijheden en de maatschappij als geheel veel te groot. Kortom, er is dringende behoefte aan meer transparantie, bewustwording, en regulering om gebruikers te beschermen tegen de onbedoelde gevolgen van hun online zoekgedrag.

Lees ook: