Onderzoeksresultaten spraakgestuurd rapporteren bij Patyna Thuiszorg

nierschade

Spraakgestuurd rapporteren zorgt voor snellere rapportages die bovendien beter van kwaliteit zijn. Dat bleek uit een reeks testen bij Thuiszorg Patyna, een Friese organisatie die zorg, welzijn en wonen biedt aan ouderen. Na afloop was men zo tevreden dat Patyna de oplossing meteen opschaalde naar de hele organisatie.

Drie teams konden in de applicatie PUUR van Ecare gebruik maken van de mogelijkheid tot rapporteren per spraak. Tegelijk vond er uitvoerig onderzoek plaats naar de kwaliteit en volledigheid van rapportages, cliëntbetrokkenheid bij rapportages, de tijdswinst en business case van de oplossing. Verder lette men ook op de kwaliteit van de spraak-naar-tekst.

Nulmeting

Het project begon met een nulmeting. Daaruit bleek dat het regelmatig voorkomt dat rapporteren door tijdsdruk vaak pas aan het einde van de dag gebeurt. Het is daardoor lastig de cliënt te betrekken bij de rapportages en leidt ook tot veel onvolledige en ongestructureerde rapportages. De totale rapportagetijd per dienst aan voortgangsrapportages varieerde van 10 tot 30 minuten.

De drie teams hadden elk een ‘superuser’. Dit was de kartrekker en aanspreekpunt. Zij kregen extra training en introduceerden ook meteen de nieuwe werkafspraak: rapporteren volgens de SOAP (Subjectief, Objectief, Analyse, Plan) methode.

Korte training

Alle deelnemers waren na een korte online training in staat om te rapporteren per stem, waarna men direct aan de slag kon. In een een periode van vijf weken is er kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld rond het gebruik van de oplossing. Deze data is verzameld aan de hand van een eenmeting. Daarvoor liep men mee met dezelfde teamleden als tijdens de nulmeting en zijn dezelfde onderwerpen onderzocht.

Spraakgestuurd rapporteren levert niet alleen voordelen op voor zorgprofessionals, maar ook voor de cliënten. Volgens Sanne Hofman, Sanne Hofman, superuser en wijkverpleegkundige van het wijkzorgteam, reageren zij positief op het spraakgestuurd rapporten. “Ze vinden het leuk en voelen zich meer betrokken bij de zorg. Je zit naast de cliënten, ze kunnen meekijken met wat er gebeurt.’

Hierdoor komt het ook voor dat cliënten corrigeren wat er tijdens het opnemen gezegd wordt, wat zorgt voor minder interpretatiefouten in de rapportages.”‘Er was geen enkele cliënt negatief over het spraakgestuurd rapporteren.”

Resultaten eindevaluatie

Uit de een meting en de reacties van de deelnemers blijkt dat het spraakgestuurd rapporteren zorgt voor hogere kwaliteit van de rapportages. In 90% van de gevallen vindt er tijdens het contactmoment al rapportage plaats. Dit maakt de kans om iets te vergeten stukken kleiner Ook is het percentage zinnen met spelfouten relatief 18% lager.

Dankzij het spraakgestuurd rapporteren is er meer cliëntbetrokkenheid en transparantie en voorkom je interpretatiefouten. Rapporteren via SOAP is gemakkelijker en daardoor is gebruik ervan ook stukken hoger. Dit leidt tot hogere kwaliteit en consistentie van dossiers.

Bij elke dienst kunnen verzorgenden IG zeker 7,5 minuten en verpleegkundigen 16 minuten besparen. Omgerekend naar een jaar is dit een tijdsbesparing van 43 uur voor een verzorgende IG en 93 uur voor verpleegkundigen. De nauwkeurigheid van het spraak-naar-tekstmodel is 93.06%, met een foutmarge van 6.94%.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...