Overdracht patiëntendossiers huisarts is verbeterd

arts met tablet artsportaal

Door aanpassingen in het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) is de overdracht van patiëntendossiers aanzienlijk beter en makkelijker. Dat komt door verbeteringen van HIS-leveranciers waardoor de correspondentie bij het overzetten van patiëntendossiers van de ene naar de andere huisartsenpraktijk beter in het nieuwe dossier terechtkomt. Dit moet huisartsen en assistenten volgens de Landelijke Huisartsenvereniging LHV veel tijd gaan schelen.

Pharmapartners (Medicom) neemt later deze maand de aanpassingen in gebruik. Daarmee is zo’n 95% van de huisartsenpraktijken voorzien van de verbetering. Chipsoft en HealthConnected werken nog aan de aanpassingen maar zij stellen dat ze die binnen afzienbare tijd zullen doorvoeren.

Het verbeteren van de correspondentie bij dossieroverdracht is het resultaat van een gezamenlijk project van de LHV met Stichting ION, NedHIS en alle HIS-leveranciers het afgelopen jaar. Hierbij hebben de leveranciers van NedXIS afspraken gemaakt over het overzetten en verwerken van correspondentie in het patiëntendossier als de patiënt van de ene naar de andere huisarts verhuist. De noodzakelijke aanpassingen in de systemen rollen ze nu uit onder hun klanten. Dit moet het grootste frustratiepunt van HIS-gebruikers verlichten.

Verbeterslag

Om ervaringen uit de praktijk op te halen en om te monitoren of deze verbeteringen naar behoren werken, startte de LHV een klankbordgroep met doktersassistenten die verschillende HIS’en gebruiken. Maar dat betekent volgens de vereniging niet dat het werk gedaan is. “Om écht optimale dossieroverdracht te bereiken, is het belangrijk dat alle dossieritems gestandaardiseerd en gestructureerd uitgewisseld kunnen worden,” schrijft de vereniging in een bericht op de site. “Ook moeten we nader kijken naar de wijze waarop de overdracht plaatsvindt. Aanpassingen voor dossieroverdracht hebben ook invloed op andere informatie-uitwisselingen. Dat vraagt dus om een goed en gedegen plan. Hiervoor gaan we als LHV met de leveranciers en met andere belangrijke partijen aan de slag.”

Johan Snijders, ict-beleidsmedewerker bij de LHV en voorzitter van de stuurgroep van dit project: “Onze aanpak is er op gericht om samen de schouders eronder te zetten als gebruikers en leveranciers, zodat we verder komen. We zijn blij met de samenwerking met ION en de leveranciers op dit vlak en kijken ernaar uit om de volgende stap te zetten.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X